Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampüsünde Öğrenim Gören Öğrencilerin Spor Yapma Eğilimleri Ve Beklentileri

  • Gülgün Ersoy Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Neşe Oskay Diyetisyen
Anahtar Kelimeler: Genç, spor

Öz

Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampüsünde okuyan öğrencilerin spor yapma eğilimleri ve beklentilerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırma 727 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir . Araştırma bulgulan insan sağlığını yakından ilgilendiren bilim dallarında öğrenim gören üniversiteli gençlerin sporun yararları konusunda bilinçli olduklarını ancak derslerin yoğunluğu , teşvik, zaman, tesis ve malzeme yetersizliği gibi nedenlerle spor yapamadıklar ını ortaya koymuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1995-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Ersoy G, Oskay N. Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampüsünde Öğrenim Gören Öğrencilerin Spor Yapma Eğilimleri Ve Beklentileri. Bes Diy Der [Internet]. 31 Aralık 1995 [a.yer 03 Aralık 2021];24(2):253-61. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/517
Makale Türü
Makale