Çukurova Üniversitesi Öğrencilerinin Beslenme Durumu Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar

  • Cahide Yağmur Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Anahtar Kelimeler:

Beslenme, genç, beden kitle indeksi

Özet

Araştırma , üniversite öğrencilerinin beslenme durumlarını ve bunu etkileyebilecek faktörleri incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya Çukurova Üniversitesinin değişik fakültelerinden 144 öğrenci (75 kız, 69 erkek) gelişigüzel örnekleme yoluyla seçilerek alınmıştır. Öğrencilerin % 17.4'ünün ailesinin yanında, % 4 9.3'ünün yurtta , % 33,3'ünün bekar evinde kaldığı belirlenmiştir. Ortalama yaş ± standart sapına (SD) e rkek öğrencilerde 22.1Ü.9, kız öğrencilerde 20.2±1.4 yıldır. Ortalama (± SD)Beden Kitle İndeksi (BKİ); erkeklerde 22.0±2.0, kızlarda 20.2±1.6 olarak bulunmuştur. BKİ 'ne göre ağırlık durumu değerlendir ildiğinde erkek öğrencilerin ise %18.8'inin, kız öğrencilerin ise %44'iiniin zayıf grubuna girdiği saptanmıştır. Erkek öğrencilerin günlük ortalama (±SD) enerji tüketimi 2758±858 kkal, kız öğrenciler in ise 1847±545 kkal olarak bulunmuştur . Toplam öğrencilerin %40'ının enerjiyi, %5 3 'ünün (kızlarda %9 0'ının) demiri yetersiz tükettikleri saptanmıştır. Öğrencilerin temel besin gruplarından tüketim miktar ları incelendiğindesüt-yoğurt başta olmak üzere, et, kurubaklagil, diğer tahıl tüketiminin (kızlarda ilave olarak ekmek tüketiminin) yetersiz olduğu belirlenmiştir. Kız ve e rkek öğrencilerin enerji tüketimleri ile BKİ, spor yapma durumu , maddi durum , sigara ve alkol kullanım durumları  arasında ilişki is tatistiksel olarak anlamsız bulunmuş iken, erkeklerde yaş, her iki cinste çalışma durumu ve kızlarda yaşadıkları yer ile enerji tüketimleri arasında ilişkiler anlamlı bulunmuştur. Aile yanında, bekar evinde ve yurtta kalan öğrencilerin enerji ve besin öğeleri tüketim düzeyleri arasında yalnızca enerji, protein, kalsiyum ve demir tüketimleri arasındaki fark önemli (p<0.05) bulunmuştur Yurtta kalan öğrencilerin bu besin öğelerini daha düşük düzeyde tükettikler i saptanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

1995-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Yağmur C. Çukurova Üniversitesi Öğrencilerinin Beslenme Durumu Üzerine Bir Araştırma. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Aralık 1995 [a.yer 10 Aralık 2023];24(2):239-51. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/516

Sayı

Bölüm

Makale