Turunçgil Flavonoidlerinin Kardiyovasküler Sağlık Üzerine Etkileri

Anahtar Kelimeler: Turunçgil meyveleri, kardiyovasküler sağlık, flavonoidler

Öz

Ege bölgelerinde yetiştirilmektedir. Üretilen turunçgil meyvelerinin yaklaşık %60’ı taze olarak, %40’ı ise meyve suyu olarak tüketilmektedir. C vitamininin önemli bir kaynağı olmasının yanı sıra posa, folat ve B vitaminleri ile potasyum, kalsiyum, fosfor, magnezyum, bakır minerallerini içermektedir. Turunçgil meyveleri, polifenolik bileşiklerinden flavonoidlerin de önemli bir kaynağıdır. Flavonoid miktarı, bitkinin türü, konsantrasyonu ve meyvenin bölümlerine göre dağılımı gibi genetik ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Son yıllarda turunçgil flavonoidlerinin sağlık üzerindeki potansiyel terapötik etkileri ilgi çekicidir. Kardiyovasküler hastalıklar ve turunçgil flavonoidleri içeren meyve ve meyve suları tüketimi ile ilgili yapılan araştırmalarda bu bileşiklerin lipid düşürücü, insülin duyarlılığını arttırıcı, antihipertansif ve antiinflamatuar etkileri olduğu gözlenmiş ancak etki mekanizmaları net olarak belirlenememiştir. Bu derleme makalede, turunçgil flavonoidlerinin kimyasal özellikleri ve kardiyovasküler sağlık üzerindeki potansiyel etkileri güncel yaklaşımlara göre değerlendirilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2019-08-14
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Suna G, Ayaz A. Turunçgil Flavonoidlerinin Kardiyovasküler Sağlık Üzerine Etkileri. Bes Diy Der [Internet]. 14 Ağustos 2019 [a.yer 26 Eylül 2021];47(2):99-107. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/511
Makale Türü
Derleme