Yaşlılarda Evde Sağlık Hizmetleri ve Malnütrisyonun Önemi

  • Çağdaş Salih Meriç Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara, Türkiye
  • Nurcan Yabancı Ayhan Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Beslenme, evde sağlık hizmetleri, malnütrisyon, yaşlı

Öz

Yaşam süresinin artması gelecekte sağlık hizmetlerinin etkin sunumu ve özellikle de bakım ihtiyacının karşılanmasının giderek güçleşeceğine işaret etmektedir. Bu durum yaşlılarda evde sağlık hizmetlerine yönelik önlemler alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. Evde sağlık hizmetleri, engelli, yaşlı, kronik hastalığı olan bireylerin sağlığını ve işlevlerini korumak veya yükseltmek amacıyla birey ve aileye sunulan hizmetleri kapsamaktadır. Evde sağlık hizmeti talep eden yaşlılar genellikle multimorbiditesi olan, işlevsel ve bilişsel kapasitesi azalmış, bakımını kendisi sağlayamayan, eve, yatağa veya diğer bireylere bağımlıdır. Bu özelliklerin hepsi yaşlının beslenmesiyle doğrudan ilişkili olup, geriatrik bir sendrom olarak da tanımlanan, azalmış kavrama gücü, depresif durum, yüksek enfeksiyon prevalansı ve kötü klinik sonuçlar ile ilişkili malnütrisyon için risk etmenleridir. Bu nedenle evde sağlık hizmeti alan yaşlıların rutin olarak beslenme durumlarının izlenmesi gerekmektedir. Bu derleme yazıda, yaşlı bireylerde evde sağlık hizmetleri ve malnütrisyonun önemi ele alınmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2017-12-22
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Meriç Çağdaş S, Yabancı Ayhan N. Yaşlılarda Evde Sağlık Hizmetleri ve Malnütrisyonun Önemi. Bes Diy Der [Internet]. 22 Aralık 2017 [a.yer 19 Nisan 2019];45(3):287-93. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/48
Makale Türü
Derleme