Toplumda Hipertansiyon ve Kan Basıncını Etkileyen Etmenler

  • Ceyda Durmaz Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gazimağusa, KKTC
  • Perihan Arslan Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gazimağusa, KKTC
Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, kan basıncı, risk etmenleri, beslenme

Öz

Hipertansiyon, bulaşıcı olmayan kronik hastalıkların en önemlilerinden birini oluşturmaktadır. Yüksek kan basıncı ve komplikasyonları azaltmak için beslenme tedavisi büyük önem taşımaktadır. Uygun beslenme tedavisi hem farmakolojik ilaçların etkisini arttırmakta hem de ilaç dozunda düşüşe gidilmesine yardımcı olmaktadır. Özellikle hipertansiyonu önleyecek diyet olarak bilinen ‘Dietary Approaches to Stop Hypertension’ (DASH) diyetinin kan basıncını azaltmada önemli etkisi bulunmaktadır. Bu makalede toplumda hipertansiyon prevalansı, hipertansiyon komplikasyonları, kan basıncını etkileyen risk etmenleri ve hipertansiyonda uygulanan tıbbi beslenme tedavisi anlatılmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2017-12-09
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Durmaz C, Arslan P. Toplumda Hipertansiyon ve Kan Basıncını Etkileyen Etmenler. Bes Diy Der [Internet]. 09 Aralık 2017 [a.yer 19 Nisan 2019];45(3):278-86. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/47
Makale Türü
Derleme