The Role Of Dıetary Tryptophan Intake In Fıbromyalgıa Syndrome

Yazarlar

  • Hakan Genç Ministry of Health, Ankara Education and Research Hospital 2nd Department of Physical Medicine and Rehabilitation
  • Meryem Saraçoğlu Ministry of Health, Ankara Education and Research Hospital 2nd Department of Physical Medicine and Rehabilitation
  • Burcu Duyur Ministry of Health, Ankara Education and Research Hospital 2nd Department of Physical Medicine and Rehabilitation
  • H. Rana Erdem Ministry of Health, Ankara Education and Research Hospital 2nd Department of Physical Medicine and Rehabilitation

Anahtar Kelimeler:

Fibromiyalji, triptofan, diyet

Özet

Fibromiyalji sendromu (FS) diffüz, yaygın ağrı ve çok sayıda hassas noktalarla karakterize, sık gözlenen bir hastalıktır. Sendrom primer FS ve sekonder FS olarak alt gruplara ayrılmaktadır. Bu çalışmanın amacı diyet triptofan içeriğinin F S ’daki rolünü araştırmaktır. Yaşları ve beden kitle indeksleri açısından eşleştirilmiş 20 primer, 20 sekonder kadın FS hastası ve 20 kadın kontrol birey çalışmaya alınmıştır. Fibromiyaljik hastalar ve kontrol bireylerinin diyetlerinin triptofan içerikleri, bu çalışma için hazırlanmış olan “total beslenme sko ru” (TBS) ile değerlendirilmiştir. Ortalama günlük triptofan alımları (OGTA) yine bu skorlama sistemi baz alınarak hesaplanmıştır. FS hastası ve kontrol bireyleri arasında TBS ve OGTA açısından anlamlı farklılık gözlenmiştir. TBS ve OGTA primer ve sekonder FS hastalarında kontrol bireylerine oranla belirgin olarak düşük bulunmuştur. Sonuç olarak FS hastalarına, tedavi rejiminin bir parçası olarak triptofandan zengin diyet önerilmesinin yararlı olacağı belirlenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2003-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Genç H, Saraçoğlu M, Duyur B, Erdem HR. The Role Of Dıetary Tryptophan Intake In Fıbromyalgıa Syndrome. Bes Diy Derg [Internet]. 30 Haziran 2003 [a.yer 15 Ağustos 2022];32(1):61-5. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/466

Sayı

Bölüm

Makale