Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastane Mutfağında Hazırlanan Sıcak Yemeklerin Mutfak Hasta Odası Zincirindeki Taşınma Koşulları ve Sıcaklık Kalitelerinin Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Hasan Ayçiçek GATA Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bilim Dalı
  • Serpil Vurteri GATA Diyet Gıda Hazırlama Kısım Amirliği
  • Yavuz Sanisoğlu GATA Biyoistatistik Bilim Dalı
  • Hasan Tansu Aktan GATA Biyoistatistik Bilim Dalı

Anahtar Kelimeler:

Toplu yemek hizmetleri, sıcak yemek, yemek sıcaklık kalitesi

Özet

Bu çalışmada Giilhane Askeri Tıp Akademisi'nde sıcak yemeklerin (çorba n=10, ana yenıek n—10 ve pilav n—10) hastane mutfağı ile hasta odası arasındaki basamaklarda taşınma koşullarının ve sıca k lık kalitelerinin belirlenmesi amaçlandı. Ayrıca, benmari ile koridorda porsiyonlayarak servis ve ofiste porsiyonlayarak s e n ’is yöntemleri, sıcak yemeklerin nihai sıcaklık dereceleri açısından karşılaştırıldı. Çalışma, Ekim 2002- Ocak 2003 periyodunda yapıldı. Mutfak hasta odası arasındaki basamaklarda sıcak yemeklerin taşındığı araç ve gereçlerin fiz ik se l durumları incelendi. Sıcak yemeklerin, mutfakta (pişirme sonrası), ofislere varış noktalarında ve ilk/son hastalara sunulma noktalarındaki sıcaklık dereceleri belirlendi. Sıcak yem e k taşıma araç ve gereçlerinin fiziki durumlarının (krom-çelik yemek taşnııa nıalzemesi-gastronom kiivet-kapakları hariç) uygun niteliklerde olduğu tespit edildi. Sıcak yemeklerin mutfakta pişirilme sıcaklıklarının uygun olduğu ve hem yakın hem de uzak klinik ofislerine varış sıcaklıklarının yeterli düzeyde olduğu belirlendi. İlk ve son hastalara sunulan sıcak yemeklerin sıcaklık derecelerinin, benmari ile koridorda porsiyonlayarak servis yönteminde, ofiste porsiyonlayarak servis yöntemine göre daha yüksek olduğu (p<0.05) tespit edildi. Sonuç olarak, benmari ile koridorda porsiyonlayarak servis yönteminin, sıcak yemeklerin kabul edilebilir sıcaklık düzeyinde olmalarını sağlamak için daha etkili ve uygulanması kolay bir yöntem olduğu belirlendi. Ayrıca krom-çelik yemek taşıma malzeme kapaklarının uygun nitelikli hale getirilmesinin ve ofislerde yeterli sayıda bölmelere sahip benmarilerin bulundurulmasının, yemeklerin sıcaklık kaliteleri üzerine olumlu yönde etki edeceği sonucuna varıldı.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2003-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Ayçiçek H, Vurteri S, Sanisoğlu Y, Aktan HT. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastane Mutfağında Hazırlanan Sıcak Yemeklerin Mutfak Hasta Odası Zincirindeki Taşınma Koşulları ve Sıcaklık Kalitelerinin Değerlendirilmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 30 Haziran 2003 [a.yer 15 Ağustos 2022];32(1):25-3. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/463

Sayı

Bölüm

Makale