Kalp Yetersizliği Hastalarında Beslenme Durumunun Belirlenmesi

  • Esma Asil Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara, Türkiye
  • Emine Yıldız Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gazimağusa, KKTC
Anahtar Kelimeler: Kalp yetersizliği, beslenme, beslenme durumu, beslenme değerlendirme aracı

Öz

Kalp yetersizliği (KY) dünyada görülme sıklığı gittikçe artan önemli bir sendromdur. Kalp yetersizliği gelişen hastalarda iştahsızlık ve azalmış fiziksel kapasite nedeni ile kas dokusu kayıpları, vücut ağırlığında istemsiz değişiklikler ve beslenme yetersizliği sıklıkla gözlenmektedir. Hastalarda gelişen beslenme yetersizliği hastalığın seyrini olumsuz yönde etkilemekte ve mortaliteyi de arttırmaktadır. Bu nedenle tanı anından itibaren KY hastalarının beslenme durumunun değerlendirilip izlenmesi ve beslenme yetersizliğinin önlenmesi gerekmektedir. Hastaların beslenme durumunun değerlendirilmesinde ise tüm klinik bulgular göz önüne alınmalı, antropometrik yöntemler ve tarama araçları birlikte kullanılmalıdır. Bu derlemede literatürde yer alan ve KY hastalarının beslenme durumunu değerlendirmede kullanılan antropometrik yöntemler, tarama ve değerlendirme araçları ile yapılmış çalışma sonuçlarına yer verilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2017-12-11
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Asil E, Yıldız E. Kalp Yetersizliği Hastalarında Beslenme Durumunun Belirlenmesi. Bes Diy Der [Internet]. 11 Aralık 2017 [a.yer 25 Ağustos 2019];45(3):273-7. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/46
Makale Türü
Derleme