Resveratrolün Adipozite Üzerine Etkileri

  • Gülsüm Şahin Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara, Türkiye
  • Alev Keser Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Adipozite, obezite, resveratrol, sağlık

Öz

Sağlık üzerinde yararlı biyolojik etkilere sahip olan resveratrol, son yıllarda araştırmalara en fazla konu olan besin bileşenlerinden biridir. Resveratrol (3,5,4′-trihidroksistilben), metilen köprüsüyle bağlanmış iki aromatik halka içeren polifenolik bir bileşiktir. Sirtuin 1’in aktifleşmesini sağlayan resveratrolün bazı kanser türlerine, iskemiye, infeksiyonlara, kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucu olduğu, platelet agregasyonunu baskıladığı, vazodilatör, antioksidan, antiinflamatuvar, antiviral özellik gösterdiği ifade edilmektedir. Bunlara ek olarak resveratrolün adipogenez, lipogenez, lipoliz, yağ asidi oksidasyonu ve termogenez gibi metabolik yolaklarda da etkilerinin olduğu belirtilmektedir. Başta adipoz dokuda olmak üzere karaciğer ve iskelet kaslarında lipit metabolizması üzerinde rol oynamaktadır. Derleme olarak hazırlanan bu makalede, günümüzün önemli halk sağlığı sorunlarından biri olan obezitenin önlenmesinde veya tedavisinde resveratrolün etkisinin tartışılması amaçlanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2017-12-22
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Şahin G, Keser A. Resveratrolün Adipozite Üzerine Etkileri. Bes Diy Der [Internet]. 22 Aralık 2017 [a.yer 19 Nisan 2019];45(3):264-72. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/45
Makale Türü
Derleme