Hiperemesis Gravidarumun Gebelerin Beslenme Durumları, Vucut Ağırlıkları ve Kan Biyokimyasal Parametreleri Üzerine Etkisi

Yazarlar

  • Gül Kızıltan Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Efsun Karabudak Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Pırıl Tuncay Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Pınar Meral Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Görkem Tuncay Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Filiz Avşar Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Anahtar Kelimeler:

hiperemesis gravidarum, beslenme durumu, vücut ağırlığı, kan biyokimyasal parametreler

Özet

Bu çalışma, hiperemesis gravidanımım gebelerin vücut ağırlıkları, beslenme durumları ile bazı kan biyokimyasal parametreleri üzerindeki etkilerini saptamak amacıyla yürütülmüştür. Çalışmaya 30 hiperemesis gravidarumlu (HG) gebe ile aynı gestasyonel yaşdak i 26 kontrol grubu (KG) gebe alınmıştır. HG gebelerin gebelik öncesi döneme göre vücut ağırlıklarında ortalama 4.02 kg ±1.52 (% 6.5) ağırlık kayıpları olduğu ve % 2 0'sinin Beden Kitle İndeksinin (BKÎ) 20 k g /m 2'nin altında olduğu saptanmıştır. HG gebelerin en fazla sabahları (%23.5) kustukları ve şiddetli kusması (> 5 kez/giın) olanların sıklığ ın ın % 8 3 .3 olduğu belirlenmiştir . HG gebelerin çok düşü k enerji aldıkları ve besin gruplarından yeterli miktarlarda tüketim yapmadıkları; enerji ve besin öğeleri alımı açısından günlük diyetle alınması önerilen miktarı (RDA) karşılamadıkları saptanmıştır. Hem HG ve KG gebelerin total y a ğ alımlarmın yüksek olduğu (enerjinin >%30); vitamin, mineral ve total sıvı alımlarmın KG gebelere göre daha az olduğu saptanmıştır. HG gebelerin hastanede ortalama kalış ve tedavi süreleri 8±2 gün olarak belirlenmiştir. Hastaneye yattıkları ilk gün yapılan kan ve idrar analizlerinde, %36.7'sinde hiponatremi, %26.7'sinde hipokalemi geliştiği ve % 26.7'sinde amino transferaz (ALT) >40U/L olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, H G g eb e le rin serum albümirı düzey orta lam a sı <3.5 g /d l (2.9 ± 0.24 g/dl) olarak belirlenmiş ve HG gebelerin tümünde 80 mg/dL'nin üzerinde ketonüri olduğu gözlenmiştir. Tiroidfonksiyonları (TSH, fT3, fT4) açısından da iki grup arasında farkın olmadığı saptanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2005-05-31

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Kızıltan G, Karabudak E, Tuncay P, Meral P, Tuncay G, Avşar F. Hiperemesis Gravidarumun Gebelerin Beslenme Durumları, Vucut Ağırlıkları ve Kan Biyokimyasal Parametreleri Üzerine Etkisi. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Mayıs 2005 [a.yer 15 Ağustos 2022];33(1):65-7. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/426

Sayı

Bölüm

Makale