Kahvaltının Öğrencilerin Beslenmesine Katkısı ve Akademik Başarıya Etkisi

  • Nurten Budak Erciyes Üniversitesi ASYO Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Elif Özer Bolu Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu
  • Sezen Kovalı Diyetisyen
  • Nilüfer İnceiş Diyetisyen
Anahtar Kelimeler: Kahvaltı, üniversite öğrencileri, besin öğeleri alımı, akademik başarı

Öz

Günün ilk öğünü olarak tanımlanan kahvaltının, atlanması eğilimi diğer öğünlere göre daha fazladır. Oysa yapılan araştırmalar, kahvaltının özellikle büyüme dönemindeki çocuklar ile gençlerin günlük enerji ve besin öğeleri gereksinmelerine katkısı yanında, okul başarısı üzerine de olumlu etkisi olduğuna işaret etmektedir. Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin kahvaltı yapma alışkanlığım, kahvaltının günlük enerji ve besin öğeleri atımlarına katkısını ve öğrencilerin akademik başarısına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma verileri, basit rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen Kayseri Erciyes Üniversitesi 3. s ın ıf öğrencilerine anket uygulanarak elde edilmiş, öğrencilerin enerji ve besin öğeleri tüketimleri üç günlük besin tüketimi fo rmuyla saptanmış ve kahvaltının günlük öğünler içindeki payı 1/4 olarak alınmış, akademik başarı durumları Erciyes Üniversitesi Yönetmeliği ve Yüksek Öğretim Mevzuatı'nda belirtilen puanlama durumuna göre yapılmıştır. Araştırmaya 206'sı erkek (%55.8) ve 163'ü (%44.2) kız olmak üzere toplam 369 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin yaş ortalaması 21.8±1.4 y ıl olup, Beden Kitle İndeksi (BKI) ortalama 21.8±2.2 kg/m2 ile normal sınırlarda ye r almaktadır. Öğrencilerin %42'si her gün düzenli kahvaltı yaparken, %58'i yapmamaktadır. Kahvaltı yapan öğrenciler ailesiyle birlikte evde (%47.1), yapmayanlar ise arkadaşlarıyla birlikte evde (%40.2) kalmaktadır.Kahvaltı yapan öğrencilerin akademik başarısı iyi (%45.8), kahvaltı yapmayan öğrencilerin ortadır (%53.3) (p<0.05). Kahvaltı yapan öğrencilerin %10.3'ü, kahvaltı yapmayan öğrencilerin %16.3'ü okulda başarısızdır. Öğrencilerin kahvaltıdan aldıkları enerji ve besin öğeleri miktarlarının önerileni karşılama durumuna bakıldığında ise; erkek öğrenciler riboflavini ve yağı kahvaltı için önerilene yakın düzeyde alırken, protein ve demiri önerilenin üstünde, enerji ve diğer besin öğelerini önerilenin altında almaktadırlar. Kızlar ise, proteini önerilenin üstünde alırken, yağı önerilene yakın, enerji ve diğe r besin öğelerini önerilenin altında almaktadırlar. Araştırma sonuçları, üniversite öğrencilerinin düzenli kahvaltı yapmadığını, kahvaltının günlük enerji ve besin öğeleri gereksinmelerine katkısının önerilenin altında olduğunu ve kahvaltı yapmanın akademik başarıyı daha yükselttiğini göstermekledir. Öğrencilere çocukluktan başlayarak düzenli kahvaltı yapma alışanlığı kazandırılması ve ülkemiz için farklı bir kahvaltı seçeneği olarak, hazırlanması daha kısa bir zaman gerektiren kahvaltılık tahıllar ile birlikte süt veya meyve suyundan oluşan bir kahvaltı tüketmeleri yeterli ve dengeli beslenmelerine önemli katkı sağlayacaktır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2005-05-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Budak N, Özer E, Kovalı S, İnceiş N. Kahvaltının Öğrencilerin Beslenmesine Katkısı ve Akademik Başarıya Etkisi. Bes Diy Der [Internet]. 31 Mayıs 2005 [a.yer 13 Nisan 2021];33(1):47-4. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/423
Makale Türü
Makale