Batıkent 2 Nolu Sağlık Ocağı Bölgesinde Bir Sitede Oturan 18 Yaş ve Üzeri Kadınların Kendi Vucut Ağırlıklarını Değerlendirmeleri, Obezite Sıklığı ve Obeziteyi Etkileyen Bazı Faktörler

Yazarlar

  • Ali Naci Yıldız Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Serkan Duran Hacettepe Ünivesrsitesi Tıp Fakültesi
  • Zeliha Güler Hacettepe Ünivesrsitesi Tıp Fakültesi
  • Ziya Sercan Gürsey Hacettepe Ünivesrsitesi Tıp Fakültesi
  • Çiğdem Himmetoğlu Hacettepe Ünivesrsitesi Tıp Fakültesi
  • Benan Kasapoğlu Hacettepe Ünivesrsitesi Tıp Fakültesi
  • Eda Didem Kurt Hacettepe Ünivesrsitesi Tıp Fakültesi
  • Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler:

Şişmanlık, beden kitle indeksi, kadın

Özet

Batıkent 2 Nolıı Sağlık Ocağı Bölgesinde bulunan bir sitede 1-8 Ağustos 2003 tarihleri arasında ikamet eden 18 ya ş ve üzeri kadınlarda obezite sıklığını ve bazı sosyodemografık özellikler ile obezite arasındaki ilişkinin saptanması amacı ile yapılan bu çalışma tanımlayıcı niteliktedir, Araştırma grubunu 202 kadın oluşturmaktadır. Veriler yüz yüze anket yöntemi ile toplanmıştır. Araştırma kapsamındaki kadınların yaş ortalaması (±S) 38.04 ± 13.12 yıldır. Beden kitle indeksi değerlendirmesi sonuçlarına göre araştırma grubundaki kadınların %5.0' i zayıftır, %55.0' i normal vücut ağırlığında iken, %29.7' si fazla kilolu, %10.3' it obezdir. Beden kitle indeksi değerleri şişman grupta olanların %70.0 7 kendini şişman olarak nitelendirirken, geri kalan %30.0‘ u da fazla kilolu olarak değerlendirmektedir. Normal beden kitle indeksine sahip kadınların yaklaşık üçte ikisi (%59.1) kendini normal kiloda değerlendirirken, %32.7'si fazla kiloları olduğunu, %3.7' si de şişman olduğunu düşünmektedir. Beden kitle indeksi fazla kilolu gnıbunda olan kadınların yarısından fazlası (%55.0) fazla kiloları olduğunu düşünürken, %35' i de şişman olduğunu düşünmektedir. Beden kitle indeksi değerleri zayıf grubunda olan kadınların %30.0' u normal kiloda olduğunu düşünmektedir (X2= 170.10, p<0.001). Hayatlarının bir döneminde evlenmiş olanlarda obez ya da fazla kilolu olma sıklığı (%49.6), bekarlara (%11.8) göre daha yüksektir (X2=36.01, p<0.001). Menapoza giren kadınların %78.4' ü, girmeyen kadınların %27.1' i obez ya da fazla kilolu grubundadır (X2= 46.71, p<0.001). En az bir doğum yapmış olan kadınların %55.3' ü, hiç doğum yapmamış olanların %11.4'ü obez ya da fa z la kilolu grubundadır (X2— 46.04, p<0.001). Araştırma kapsamındaki kadınlardan çalışanların %5.2' sinin, çalışmayanların %13.6' sının beden kitle indeksi şişman sınırlarındayken, çalışanların çoğunluğunun (%70.1) çalışmayanların %45.6' sının normal sınırlardadır (X2= 13.48, p<0.01). Sağlık hizmetleri kapsamında, beslenme ile ilgili sürdürülecek çalışmalarda obezite konularına önem verilmelidir Bu çalışmalarda evli, doğum yapmış, menapoza girmiş kadınlar öncelikli gruplar olmalı, bireylerin kendi vücut ağırlıklarını değerlendirmeleri dikkate alınmalıdır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2005-05-31

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Yıldız AN, Duran S, Güler Z, Gürsey ZS, Himmetoğlu Çiğdem, Kasapoğlu B, Kurt ED, Bilir N. Batıkent 2 Nolu Sağlık Ocağı Bölgesinde Bir Sitede Oturan 18 Yaş ve Üzeri Kadınların Kendi Vucut Ağırlıklarını Değerlendirmeleri, Obezite Sıklığı ve Obeziteyi Etkileyen Bazı Faktörler. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Mayıs 2005 [a.yer 28 Eylül 2022];33(1):27-36. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/421

Sayı

Bölüm

Makale