HACCP Sisteminde Ön Koşul Programları

  • Murat Baş Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 'Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Anahtar Kelimeler: HACCP, GMP, SOP, SSOP, Ön koşul

Öz

HACCP, yiyecek -içecek işletmelerinde besin güvenliğini sağlamada önleme odaklı kontroller sistemidir. HACCP sisteminin kurulması, ye rleştirilmesi ve etkin HACCP planlarının oluşturulabilmesi için bazı ön koşul programlarının gerçekleştirilmesi gereklidir. Ön koşul programları, üretimin kontrol edilmesiyle doğrudan ilişkili olmayan, ancak besin güvenliğine etki eden unsurların kontrol edilmesini sağlayan ve HACCP sistemini destekleyici temel uygulamalardır. Ön koşul programları en yaygın şekild e ; iy i üretim u yg u lam a la rı (GMP-Good Manufacturing Practices), standart işleme prosedürleri (SO P -Standard Operating Procedures ) ve sanitasyon standart işleme prosedürlerini (S SO P -S a n ita tio n Standard Operating Procedures) içine alır. Bu programlar H AC C P planından ayrı olara k kurulmalı, yönetilmeli ve değerlendirilmelidir. GMP, ekipmanların yapısı, üretim ve depolama alanları, hijyenik uygulamalar, temizlik-dezenfeksiyon prosedürleri ve belirlenmiş sınırlarda gereksinimleri tanımlar. SOP, işletmedeki yerleşim için gerekli olan ve rutin olarak takip edilen işlem yöntemleri veya yerleşim düzenleridir. SSOP çiğ ve son ürünün hazırlanması, işlenmesi ve depolanması için temiz-sağlıklı bir çevrenin sağlanmasındaki işlemleri içine alır

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2006-02-28
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Baş M. HACCP Sisteminde Ön Koşul Programları. Bes Diy Der [Internet]. 28 Şubat 2006 [a.yer 09 Mart 2021];34(1):53-. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/403
Makale Türü
Makale