Kayseri İlinde Ev Kadınlarının Besinleri Saklama Uygulamaları

Yazarlar

  • Betül Çiçek Erciycs Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Nurten Budak Erciycs Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Habibe Şahin Erciycs Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Anahtar Kelimeler:

Evde yapılan besinler, besin saklama kabı, besin saklama yöntemi, ev kadını

Özet

Ülkemizde birçok besin ev koşullarında işlenerek hazırlanmakta ve yetiştiği mevsim dışındaki zamanlarda tüketilmektedir. Bu araştırma, Kayseri'de sosyoekonomik düzeyi farklı ev kadınlarının evde yaptıkları besinleri ve besinleri saklamaya ilişk in uygulamalarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya Kayseri il merkezinde yaşayan kadınlar arasından basit rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen farklı sosyoekonomik düzeyde 600 ev kadını alınmıştır. Araştırma verileri, düzenlenen anket formlarının araştırmacılar tarafından kadınlar ile yüz yüze g ö rü şm e te kn iğ iy le doldurulmasıyla elde edilmiştir. Araştırmaya katılan düşük ve orta sosyoekonomik düzeydeki ev kadınlarının büyük çoğunluğu (sırasıyla %53.5 ve %31.5) ilkokul mezunu, yüksek sosyoekonomik düzeydeki ev ka d ın la rın ın büyük çoğunluğu (%43.5) lise mezunudur (p<0.05). Ev kadınları arasında kış mevsiminde tüketilmek üzere reçel hazırlayanlar (%90.0) başta gelmekte, bunu turşu hazırlayanlar (%o85.5) ve salça hazırlayanlar (%64.3) izlemektedir. Erişte-makarna, konserve, tarhana, pekmez, yufka ekmeği, sucuk ve pastırma hazırlama ise sırası ile %62.8, %38.2, %30.0, %21.2, %02 .7, %2.3 ve %0.8 olarak kış için hazırlanan diğer besinleri oluşturmaktadır. Ev kadınlarının büyük çoğunluğu salça, yoğurt, süt, pekmez ve reçeli (sırasıyla %78.0, %38.3, %57.0, %65.5, %88.7) cam kapta, turşuyu (%54.0) ise plastik kapta saklamaktadır (p<0.05). Düşük, orta ve yüksek sosyoekonomik düzeylerdeki ev kadınlarının büyük çoğunluğu (sırasıyla %21.5, %36.3 ve %36.0) sebzeleri dondurarak (p<0.05), yine büyük çoğunluğu (sırasıyla % 50.0, %60.4 ve %51.1) meyveleri reçel veya marmelat yaparak saklamaktadır (p>0.05). Kadınların so sy o ekonomik durumu ve eğitim düzeyi yükseldikçe besinleri saklamaya yönelik uygulamaları sağlıklı olmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2006-02-28

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Çiçek B, Budak N, Şahin H. Kayseri İlinde Ev Kadınlarının Besinleri Saklama Uygulamaları. Bes Diy Derg [Internet]. 28 Şubat 2006 [a.yer 22 Haziran 2024];34(1):31-40. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/401

Sayı

Bölüm

Makale