Beslenme, Lipoproteinler ve Koroner Kalp Hastalığı

  • Ayşe Baysal Beslenme ve Diyet Dergisi
Anahtar Kelimeler: Beslenme, lipoproteinler, koroner kalp hastalığı, genetik farklılıklar, kolesterol düşürücü diyet

Öz

Bu yazıda beslenme, lipoproteinler, koroner kalp hastalığı, diyet girişim (müdahale) çalışmaları, diyet- genetik etkileşimler konusunda yapılan çalışmalar özetlenme ktedir. Koroner kalp hastalığı ölüm nedenlerinin başındaki yerini halen korumaktadır. Hastalıktan korunmanın temel unsuru, hipertansiyon, yükselmiş LDLkolesterol, lipoprotein (a), homosistein, düşük HDL-kolesterol, diyabet, sigara içimi gibi önemli risk fak tö rle rin i kontrol etmektir. Bunun için beslenme ve yaşam biçimi değişikliği zorunludur. Hastalığa yatkınlık ve LDL-kolesterol düşürücü diyete yanıt açısından bireyler arasında geniş farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar bir ölçüde APOE ve APOE 4 genotipleriyle ilintilidir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2006-02-28
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Baysal A. Beslenme, Lipoproteinler ve Koroner Kalp Hastalığı. Bes Diy Der [Internet]. 28 Şubat 2006 [a.yer 28 Şubat 2021];34(1):5-. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/397
Makale Türü
Editörden