Konjuge Linoleik Asit: Kronik Hastalıkların Önlenmesi Ve Tedavisi Yönünden Değerlendirilmesi

  • Ayşe Baysal Beslenme ve Diyet Dergisi
Anahtar Kelimeler: Konjuge linoleik asit, insülin direnci, metabolik sendrom

Öz

Konjuge linoleik asit (KLA) linoleik asitin çift bağlarının p o zisyo n la rın d a k i fa rk lılık la rıy la oluşmuş polimerleridir. Temel kaynakları sığır, koyun g ib i büyük baş hayvanların sütleri ve etleridir. Diyet eki olarak kimyasal yöntemlerle hazırlanmış kapsülleri sağlık ürünleri satan marketlerde bulunmaktadır. Hayvan modellerinde KLA nın bedende yağ birikimini azaltıcı, insülin direncini iyileştirici, tümör gelişimini önleyici, inflamatuar tepkileri değiştirici etkilere sahip olduğu b e lirlenm e sin e karşın insanda buna ilişkin yeterli bilimsel veri bulunmamaktadır. Hatta bazı çalışmalarda insülin direncini olumsuz yönde etkilediği bildirilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2007-01-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Baysal A. Konjuge Linoleik Asit: Kronik Hastalıkların Önlenmesi Ve Tedavisi Yönünden Değerlendirilmesi. Bes Diy Der [Internet]. 31 Ocak 2007 [a.yer 06 Mart 2021];35(1):5-. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/381
Makale Türü
Editörden