Tripoli, Libya'da Obezite Üzerine Diyet, Sağlık ve Sosyal Faktörlerin Etkisi

  • Laila G. Gashut Associatc Professors Department of Home Economics, Collcgc of Agriculture, Univcrsity of Al-Fatah
  • Kawla Y. ALezabi Associatc Professors Department of Home Economics, Collcgc of Agriculture, Univcrsity of Al-Fatah
Anahtar Kelimeler: Beden Kütle İndeksi, obezite

Öz

Bu araştırma Tripoli, Libya'da 2006 yazında yaşları 20-60 olan 600 kadın üzerinde gerçekleştir ilm iş tir . A ra ş tırm a y a alınan kadınlar T r ip o li’nin Ghot-Alshal, Tajura ve Alhadba Alkadra denilen üç bölgesinden rasgele örneklemle seçilmişlerdir. Obezite üzerine diyet, sağlık ve sosyal faktörlerin etkisini araştırmak amacı ile yürütülen bu araştırmada kadınların boy ve a ğ ır lık ö lç üm le r i a lınm ış ve Beden Kütle İndekslerine (BKI) göre sınıflandırılmaları yapılmıştır. Kadınlara ilişkin bilgiler geliştirilen bir anket ile toplanmıştır. Araştırma sonuçları, araştırma bölgelerinden özellikle Alhadba-Alkadra da yüksek oranda şişmanlık (BKI 30-39.9 kg/m2) ve kilo fazlalığı (BKI 25-25.9 kg/m2) olan kadınlar olduğunu ve 30-39 yaş grubunda bu değerlerin sırasıyla %60 ve %57.9 olduğunu göstermektedir. Kadınların eğitim düzeyleri azaldıkça kilo fazlalığı ve şişmanlığı olanların oranı artmaktadır. Kadınların evlilik ve çalışma durumları ile yapılan değerlendirmelerde, işsiz olanlarda ve evli olanlarda bu oranların daha yüksek olduğu görülmüştür. BKI sı 30-39.9 olan grupta diyabet, yüksek kan basıncı, kalp hastalığı, artirit ve sırt ağrısı daha yüksek bulunmuştur. Beslenme alışkanlıkları ve obezite prevalansı değerlendirme sonuçlarına göre obez kadınların normal ağırlıkta olanlara kıyasla daha çok kalori aldıkları, nişastalı besinleri, kırmızı eti, tam süt ve süt ürünlerini, tatlıları ve tatlı içecekleri daha sıklıkla tü k e ttik le ri buna karşın daha az sebze ve meyva tükettikleri bulunmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2007-07-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
G. Gashut L, Y. ALezabi K. Tripoli, Libya’da Obezite Üzerine Diyet, Sağlık ve Sosyal Faktörlerin Etkisi. Bes Diy Der [Internet]. 31 Temmuz 2007 [a.yer 05 Haziran 2020];35(2):47-2. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/376
Makale Türü
Makale