Fenilketonurili Hastalarda Omega-3 Yağ Asitlerinin Antropometrik Olcumler, Kan Lipid Profili Ve Bilişsel Gelişim Uzerindeki Etkileri

  • Hülya Gökmen Özel H. Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü.
  • Gülden Köksal H. Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Yasemin Koçum Nizip Devlet Hastanesi
  • Turgay Coşkun H. U. İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Metabolizma Ünitesi
  • Serap Sivri H. U. İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Metabolizma Ünitesi
  • Mihriban Ertürk H. Ü. Çocuk Ruh Sağlığı Ünitesi
Anahtar Kelimeler: Fenilketonüri, balık yağı

Öz

Hayvansal kaynaklı besinlerin olmadığı, ağırlıklı olarak sebze ve meyvelerin kullanıldığı fenilketoniirili (FKÜ) bireylerin diyetlerinde eikozapentoenoik asit (EPA) ve dokozahekzaenoik asit (DHA) alımı yetersizdir. Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Metabolizma Ünitesi ile Beslenme ve Diyet Bölümü tarafından ağır mental retardasyonu olmayan, kan fenilalanin (FA) düzeyleri ve karaciğer fonksiyon testleri normal, 6-8yaşlarındaki 24 FKÜ’li (13 erkek, 11 kız) bireye düşük FA ’li diyete ek olarak 6 ay süre ile 10 m g/kg düzeyinde DHA sağlayan balık yağı desteği verilmiştir. Her kapsül (500 mg) % 18 EPA, % 12 DHA içermektedir. Çalışma öncesindeki diyetle EPA ve DHA alımı, balık yağı desteği yapıldıktan sonra önemli derecede yükselmiştir (p<0.001). Çalışma sonrasında ölçülen total kolesterol, LDL kolesterol ve trigliserit değerleri, çalışma öncesi ölçülen değerlere göre daha düşük, HDL kolesterol değerleri ise çalışma öncesi ölçülen değerlere göre daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Çalışma sonrasında ölçülen Wechsler Zeka Ölçeği (WISC-R) sonuçlarına göre, sözel puanlar, performans ve toplam puanları, çalışma öncesi ölçülen değerlere göre daha yüksek olmakla birlikte, sadece toplam puanlar arasındaki fa r k istatistiksel olarak önemlidir (p<0.05). FKÜ’li çocuklarda bu yağ asitleri aliminin antropometrik ölçümler, kan lipidleri ve yağ asitleri, sözel ve performans puanları ile görme işlevleri üzerine etkilerini daha iyi belirleyebilmek için kontrol gruplu, plasebo destekli çalışmaların yapılmasına gerek vardır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2007-07-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Özel HG, Köksal G, Koçum Y, Coşkun T, Sivri S, Ertürk M. Fenilketonurili Hastalarda Omega-3 Yağ Asitlerinin Antropometrik Olcumler, Kan Lipid Profili Ve Bilişsel Gelişim Uzerindeki Etkileri. Bes Diy Der [Internet]. 31 Temmuz 2007 [a.yer 05 Haziran 2020];35(2):9-20. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/373
Makale Türü
Makale