Dioksin ve Sağlığımız

Yazarlar

  • Aylin Ayaz Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Anahtar Kelimeler:

dioksin, dioksin kaynakları, besine bulaşma, sağlık

Özet

Dioksin besililerde, havada, toprakta ve suda bulun a b ilen çev re sel kirleticilerden biridir. Dioksin, orman yangınları ve volkanik patlamalar g ib i doğal olaylar sonucunda atmosfere yayıldığı gibi, yakma işlemleri, yakıt kaynaklarının (odun, kömür ve petrol) yanması, kağıt hamuru ağartma, bazı pestisid, fuııgusid ve herbisit üretimi gibi endüstriyel işlemler sonucunda da doğaya yayılır. Dioksinin bir besinde yüksek miktarlarda oluşması sadece endüstriyel kazalar veya kimyasal bozulmalar ile mümkün olmaktadır. Çünkü birçok besine yayılabilecek kadar bozulması zordur. Kimyasal yapısı çok kararlı bir bileşik olduğu için doğada kalıcılığı fazladır. En toksik olanı 2,3,7,8-tetraklorodibenzo-p-dioksin (2,3,7,8-TCDD) olup, potansiyel karsinojen riski en fazla olan kimyasal olarak kabul edilmektedir. Çevre kirliliğine neden olan dioksinler, çevreden besinlere bulaştıkları için insan sağlığı açısından önem taşımaktadır. Özellikle dioksin kaynaklarına yakın yerlerde yaşanması veya dioksin kaynağına yakıtı yerlerde hayvansal kaynaklı besinlerin üretilmesi ve tüketilmesi dioksine maruz kalma açısından önemlidir. Çevredeki dioksin kaynaklarının azalması için gerekli önlemlerin alınması, besinlerde ve insan vücudundaki düzeylerde de azalmaya neden olacaktır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2008-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Ayaz A. Dioksin ve Sağlığımız. Bes Diy Derg [Internet]. 30 Haziran 2008 [a.yer 26 Kasım 2022];36(1-2):77-86. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/354

Sayı

Bölüm

Makale