Dioksin ve Sağlığımız

  • Aylin Ayaz Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Anahtar Kelimeler: dioksin, dioksin kaynakları, besine bulaşma, sağlık

Öz

Dioksin besililerde, havada, toprakta ve suda bulun a b ilen çev re sel kirleticilerden biridir. Dioksin, orman yangınları ve volkanik patlamalar g ib i doğal olaylar sonucunda atmosfere yayıldığı gibi, yakma işlemleri, yakıt kaynaklarının (odun, kömür ve petrol) yanması, kağıt hamuru ağartma, bazı pestisid, fuııgusid ve herbisit üretimi gibi endüstriyel işlemler sonucunda da doğaya yayılır. Dioksinin bir besinde yüksek miktarlarda oluşması sadece endüstriyel kazalar veya kimyasal bozulmalar ile mümkün olmaktadır. Çünkü birçok besine yayılabilecek kadar bozulması zordur. Kimyasal yapısı çok kararlı bir bileşik olduğu için doğada kalıcılığı fazladır. En toksik olanı 2,3,7,8-tetraklorodibenzo-p-dioksin (2,3,7,8-TCDD) olup, potansiyel karsinojen riski en fazla olan kimyasal olarak kabul edilmektedir. Çevre kirliliğine neden olan dioksinler, çevreden besinlere bulaştıkları için insan sağlığı açısından önem taşımaktadır. Özellikle dioksin kaynaklarına yakın yerlerde yaşanması veya dioksin kaynağına yakıtı yerlerde hayvansal kaynaklı besinlerin üretilmesi ve tüketilmesi dioksine maruz kalma açısından önemlidir. Çevredeki dioksin kaynaklarının azalması için gerekli önlemlerin alınması, besinlerde ve insan vücudundaki düzeylerde de azalmaya neden olacaktır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2008-06-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Ayaz A. Dioksin ve Sağlığımız. Bes Diy Der [Internet]. 30 Haziran 2008 [a.yer 13 Nisan 2021];36(1-2):77-6. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/354
Makale Türü
Makale