Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencilerinin Diyetisyenlik Mesleğine İlişkin Görüşleri

Yazarlar

  • Nilay Coşkun Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Aslı İçingir Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Müge Ülker Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Emine Aksoydan Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Anahtar Kelimeler:

beslenme ve diyetetik bölümü, diyetisyen, öğrenci

Özet

Bu çalışma Hacettepe Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümleri öğrencilerinin diyetisyenlik mesleğine ilişkin g ö rüşlerinin saptanması amacıyla planlanıp uygulanmıştır. Hacettepe ve Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerden 19 erkek (%7) ve 253 kız (%93) olmak üzere toplam 272 kişi çalışmaya katılmıştır. Veriler, 19 soruluk anket formu ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplanmış ve SPSS istatistik programı ile değerlendirilmiştir. Çalışmaya katılanların °%36.8' i (100 kişi) Başkent Üniversitesi 'nden, %63.2’si (172 kişi) Hacettepe Üniversitesi'tidendir. Öğrencilerin yaş ortalaması 20.4 ± 1.53 yıldır. Öğrencilerin %83.1 7 Beslenme ve Diyetetik Bölümü nü isteyerek seçmiştir ve mezuniyet sonrası en fazla özel hastaneler (%66.2), devlet hastaneleri (%30.1), zayıflama merkezlerinde (%23.5) çalışmak istemektedirler. Öğrenciler, bir diyetisyende bulunması gereken özellikleri şu şekilde sıralamışlardır: iletişim yeteneği olan, inandırıcı ve güvenilir %26.8, mesleğ i ile ilgili kendini geliştirmiş %22.1, sabırlı ve anlayışlı %20.6, zayıf ve sağlıklı %18, cana yakın, mesleğini seven, yardımsever %12.5. Çalışmaya katılan öğrencilerin %45.6'sı Türkiye 'nin en önemli beslenme sorununu bilinçsiz ve dengesiz beslenme ve aşırı fast-food tüketimi olarak belirtirken, %0.4,ii Türkiye 'de beslenme ile ilgili bir sorun olmadığını ifade etmiştir. Ankara'daki iki üniversiten in Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerle görüşülerek gerçekleştirilen bu çalışma sonucunda, diyetisyenlik mesleğinin kızlar tarafından daha çok tercih edilen bir meslek olduğu ve öğrencilerin mezuniyet sonrası çalışma alanları, mesleğin gerektirdiği özellikler gibi konularda yeterli bilgiye sahip oldukları belirlenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2008-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Coşkun N, İçingir A, Ülker M, Aksoydan E. Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencilerinin Diyetisyenlik Mesleğine İlişkin Görüşleri. Bes Diy Derg [Internet]. 30 Haziran 2008 [a.yer 26 Kasım 2022];36(1-2):67-76. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/353

Sayı

Bölüm

Makale