Intern Doktorların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Senem Divrik Gökçe Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Aııabilim Dalı
  • Funda Elmacıoğlu Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Şennur Dabak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Yıldız Pekşen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler:

İntern doktor, beslenme alışkanlığı, yeterli ve dengeli beslenme

Özet

Yeterli ve dengeli beslenme insan yaşamı boyunca, sadece fizyolojik gereksinimin değil, psikolojik ve sosyal gereksinimlerin giderilmesinde de önemli bir yer tutar. Bireylerin erişkinlikte sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi, çocukluk ve gençlikte düzenli bir beslenme alışkanlığı geliştirebilmesi ile olasıdır. Bu çalışmada; ilerdeki meslek yaşamlarında beslenme alışkanlıklarını değerlendirecek ve beslenme eğitimi yapacak olan intern doktorların bazı beslenme alışkanlıklarının saptanması amaçlanmıştır. Tanımlayıcı tipteki bu araştırma; Mart-Mayıs 2005 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim görmekte olan 210 intern doktordan 173 (%82.4)’üne anket formu uygulanarak yapılmıştır. İstatistiksel değerlendirmede ki-kare testi kullanılmıştır. Elde edilen veriler intern doktorların 111 (%64.2)'inin öğün atladığını, en çok atlanan öğünün ise 76 (%68.5) intern ile sabah kahvaltısı olduğunu göstermiştir. Internlerin 168 (%o97.1)'i ara öğün tüketmekte olup, 135 (%80.4)finin içeceklerden çay-kahve, yiyeceklerd en ise 80 (%47.6)'inin çikolata-gofret, 61 (%36.3)'inin pasta-kek tükettikleri saptanmıştır. Öğün atlama nedeni olarak; internlerin 51 (%45.9)'i zaman bulamadığını, 23 (%20.7) 'ii yeme isteği olmadığını, 14 (%12.6),u de öğün hazırlamada zorlandığını öne sürmüştür. İnternlerin beslenmeyle ilgili bilgileri, 119 (%40.6),u ailelerinden, 74 (%25.3)'ü de örgün eğitimleri sırasında aldıklarını belirtmişlerdir. Öğünlerden öğle yemeğini intern doktorların 116 (%78.9)fsı yemekhanede akşam yemeğini ise 109 (%66.5) u evde yediklerini belirtmişlerdir. BKI'leri değerlendirildiğinde; tüm araştırmaya alınanların 113 (%66.9),ünün normal sınırlar içinde olduğu, kızların 12 (%o24)'sinin zayıf erkeklerin 38 (%31.9)'inin hafif şişman, 5 (%4.2),inin şişman olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak; intern doktorların ana öğünleri atladığı, sıklıkla sabah kahvaltısını yapmadıkları ve ara öğünlerde genellikle basit karbonhidrat ağırlıklı yiyecekleri tercih ettikleri; temel besin gruplarını düşük oranda tükettikleri saptanmıştır. İnternlerin ana ve ara öğünler için yemekhane, kantin, ev ve lokantayı tercih ettikleri, beslenme bilgilerinde çoğunlukla aile ve eğitimin etkili olduğu saptanmıştır. Araştırma verileri; kişilere iyi bir beslenme alışkanlığının kazandırılması için, ilköğrenimle birlikte doğru, yeterli ve dengeli beslenmenin öneminin anlatılması, bu konunun ders programlarına eklenmesi, ailelerin bu konuda bilinçlendirilmesi, yemekhane ve kantin gibi toplu beslenme hizmetleri veren yerlerin yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlayacak şekilde iyileştirilmesi gerektiğini bir kez daha gösterir niteliktedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2008-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Divrik Gökçe S, Elmacıoğlu F, Dabak Şennur, Pekşen Y. Intern Doktorların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 30 Haziran 2008 [a.yer 26 Kasım 2022];36(1-2):59-66. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/352

Sayı

Bölüm

Makale