Maternal D Vitamini Yetersizliğinin Anne Ve Bebek Sağlığı Üzerine Etkileri

Yazarlar

  • Emine Yassıbaş Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Gülhan Samur Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Anahtar Kelimeler:

maternai D vitamini, gebelik, bebek sağlığı

Özet

D vitamini sadece bir vitamin olmayıp kalsiyum homeostazı, hücre proliferasyonıı ve farklılaşması için gerekli olan hormonların öncü maddesidir. Hem endokrin hem de parakriıı aktivite gösterdiği için yetersizliği pek çok hastalık ile ilişkilidir. Maternai D vitamini yetersizliği yaygın bir halk sağlığı sorunudur. Yeni doğanın D vitamini depoları tamamen annenin D vitamini düzeyine bağlıdır. Maternai D vitamini yetersizliği sadece anne ve fetiisün sağlığını değil yeııidoğanm ileriki hayatındaki sağlığını da olumsuz yönde etkilemektedir Kanıtlar annede D vitamini yetersizliğinin; kemik metabolizması bozuklukları, preeklampsi, infertilité, gestasyonel diyabet ve artmış sezaryen doğum oranı ile ilişkili olabileceğini göstermektedir. Maternai D vitamini yetersizliğinin bebek sağlığı üzerindeki etkileri ise raşitizme ek olarak artmış tip I diyabet, astım ve şizofreni riskidir. Maternai D vitamini yetersizliğine bağlı oluşabilecek sağlık sorunlarının önlenmesi için bireylerin bu konuda bilinçlendirilmesi ve hükümetlerin koruyucu önlemler alması son derece önemlidir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2011-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Yassıbaş E, Samur G. Maternal D Vitamini Yetersizliğinin Anne Ve Bebek Sağlığı Üzerine Etkileri. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Ocak 2011 [a.yer 05 Şubat 2023];39(1-2):47-5. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/339

Sayı

Bölüm

Makale