Maternal D Vitamini Yetersizliğinin Anne Ve Bebek Sağlığı Üzerine Etkileri

  • Emine Yassıbaş Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Gülhan Samur Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Anahtar Kelimeler: maternai D vitamini, gebelik, bebek sağlığı

Öz

D vitamini sadece bir vitamin olmayıp kalsiyum homeostazı, hücre proliferasyonıı ve farklılaşması için gerekli olan hormonların öncü maddesidir. Hem endokrin hem de parakriıı aktivite gösterdiği için yetersizliği pek çok hastalık ile ilişkilidir. Maternai D vitamini yetersizliği yaygın bir halk sağlığı sorunudur. Yeni doğanın D vitamini depoları tamamen annenin D vitamini düzeyine bağlıdır. Maternai D vitamini yetersizliği sadece anne ve fetiisün sağlığını değil yeııidoğanm ileriki hayatındaki sağlığını da olumsuz yönde etkilemektedir Kanıtlar annede D vitamini yetersizliğinin; kemik metabolizması bozuklukları, preeklampsi, infertilité, gestasyonel diyabet ve artmış sezaryen doğum oranı ile ilişkili olabileceğini göstermektedir. Maternai D vitamini yetersizliğinin bebek sağlığı üzerindeki etkileri ise raşitizme ek olarak artmış tip I diyabet, astım ve şizofreni riskidir. Maternai D vitamini yetersizliğine bağlı oluşabilecek sağlık sorunlarının önlenmesi için bireylerin bu konuda bilinçlendirilmesi ve hükümetlerin koruyucu önlemler alması son derece önemlidir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2011-01-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Yassıbaş E, Samur G. Maternal D Vitamini Yetersizliğinin Anne Ve Bebek Sağlığı Üzerine Etkileri. Bes Diy Der [Internet]. 31 Ocak 2011 [a.yer 09 Mart 2021];39(1-2):47-. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/339
Makale Türü
Makale