Sporcuların Beslenme Bilgi ve Uygulamaları

Yazarlar

  • Pelin Bilgiç Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Osman Hamamcılar Başbakanlık Gençlik Spor Genel Müdürlüğü, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
  • Cem Bilgiç Aile Hekimliği Uzmanı, Beştepe Aile Sağlığı Merkezi

DOI:

https://doi.org/10.33076/2011.BDD.338

Anahtar Kelimeler:

Spor beslenmesi, bilgi düzeyi ve uygulamaları

Özet

Sporcuların beslenme bilgi ve uygulamaları, spor performansları, kas, kenıik ve diş sağlıkları için önem taşımaktadır. Bu çalışma profesyonel güreşçilerin beslenme bilgi düzeylerini saptamak amacıyla yaş ortalaması 16.0 (15.0-17.0) yıl olan erkek sporcularda yapılmıştır. Sporculara kişisel bilgiler, beslenme uygulamaları ve temel beslenme (18 soru) ve spor beslenmesi (12 soru) ile ilgili bir anket uygulanmıştır. Her doğru soruya 1 puan verilmiş, 30 sorudan alınan puanlar 100 puana çevrilerek değerlendirme yapılmıştır. Sporcular genel beslenme ile ilgili sorulardan 59.7 puan, spor beslenmesi ile ilgili sorulardan 63.9 puan almışlardır. Sporcuların genel beslenme bilgi sorularından aldıkları puanlar, spor beslenmesi bilgi somlarından aldıkları puanlardan %6.4 daha düşüktür. Temel enerji kaynağı ile ilgili somya sporcuların %55.8’i, vitaminlerin temel görevinin sorgulandığı soruya %78.3,ii yanlış cevap vermiştir. Sporcuların %58.0,inin vitamin ve mineralleri, enerji içeren öğeler olarak yanlış değerlendirdikleri belirlenmiştir. Kalsiyumun en zengin kaynağı olan besinleri sporcuların %16.3 'iiniin bilmediği, kemik ve diş sağlığı için gerekli olan minerali %33.3 ’iiniin yanlış bildiği, eksikliğinde kas krampları oluşan mineralin kalsiyum olduğunu sporcuların %30.2 ’sinin bilmediği saptanmıştır. Araştırmaya katılan sporcuların 4 2 ’sinin (%31.8) gün içerisinde öğün atladığı, öğün atlayanların 15 'inin (%36.6) sabah öğününü, 19 ’unun (%46.3) öğle öğününü atladığı saptanmıştır. Sporcuların 3 2 ’si (%24.8) spor performansını arttırmak amacıyla ergojenik öğe kullandığını, ergojenik öğe kullananların %35.0,i vitamin ve mineral karışımlarını, %l5.0Ji de protein tozlarını kullandığını belirtmiştir. Sporcuların yeterli bilgi sahibi olmadıkları temel beslenme ve besin grupları ile ilgili konularda diyetisyenler gibi beslenme konusunda uzman kişiler tarafından bilgilendirilerek eğitilmeleri ve bilinçlendirilmeleri gerektiği belirlenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2012-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Bilgiç P, Hamamcılar O, Bilgiç C. Sporcuların Beslenme Bilgi ve Uygulamaları. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Ocak 2012 [a.yer 13 Nisan 2024];39(1-2):37-45. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/338

Sayı

Bölüm

Makale