Yazılı Basında Beslenmenin Yeri

Yazarlar

  • Duygu Türközü Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Çiler Aslanalp Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Kübra Kara Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Emine Aksoydan Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Zehra Muluk Başkent Üniversitesi Sigortacılık ve Risk Yönetimi

DOI:

https://doi.org/10.33076/2011.BDD.337

Anahtar Kelimeler:

Beslenme haberleri, yazılı basın, gazete

Özet

Gazetelerde yer alan beslenme ile ilgili bilgilerin; konularına, bilgi kaynağına, yer aldığı sayfaya, kapladığı alana ve mevsimsel dağılımına göre incelenmesi amaçlanan tanımlayıcı türdeki bu araştırmada; 1 Temmuz 2007- 10 Haziran 2008 tarihleri arasında yayınlanan, tirajı 35.000 ve iizeri olan 25 gazete arasından, basit rastgele örneklem yöntemi ile seçilen 8 gazete ve bu gazetelere ait eklerdeki beslenme bilgileri değerlendirilmiştir incelenen zaman diliminde bu gazetelerde beslenme ile ilgili yaklaşık 1200 bilgi (%43 u gazetelerin eklerinde, %57’si ana gazetede) yer almıştır. Bilgilerin içeriği, %24.3 ile manşette tanıtılmıştır. Beslenme ile ilgili bilgilere en sık (%38) ilkbahar mevsiminde yer verilmiştir. Gazetelerde en sık hekimler tarafından yazılan beslenme bilgilerine yer verilmiştir. Zayıflama/ağırlık denetimi ile ilgili bilgilerin %42.4*ü diyetisyenler tarafından yazılırken, %27.1’i hekimler tarafından yazılmıştır. Medyatik isimlerin beslenme ile ilgili önerilerinin %94.7 ’'si zayıflama ve vücut ağırlık kontrolü ile ilgilidir Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde beslenmenin önemi konusunda toplumun bilgilendirilmesi ve doğru beslenme alışkanlıklarının kazandırılmasında diyetisyenler hekimlere oranla basınla daha yoğun iletişim ve iş birliği içinde olmalı ve diyetisyen kaynaklı bilgi ve haberlere daha çok yer verilmelidir Basında yer alan beslenme bilgilerinin bilimsel nitelikli olması toplumun doğnı bilgilendirilmesi için önemlidir

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2012-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Türközü D, Aslanalp Çiler, Kara K, Aksoydan E, Muluk Z. Yazılı Basında Beslenmenin Yeri. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Ocak 2012 [a.yer 13 Nisan 2024];39(1-2):29-35. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/337

Sayı

Bölüm

Makale