Ankara’daki İki Farklı Yataklı Tedavi Kurumunun Yemek Pişirme Yöntemlerinin Mikrobiyal Bulaşma Yönünden Karşılaştırılması

Yazarlar

  • Muhemmet Fatih Uyar Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Alpaslan Alp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
  • Hasan Cenk Mirza Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
  • Emrah Ruh Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
  • Derya Dikmen Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Mevlüde Kızıl Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Burçin Şener Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
  • Yasemin Beyhan Haliç Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.33076/2010.BDD.330

Anahtar Kelimeler:

S.aureus, toplu beslenme, hastane, hijyen, PCR, yemek üretimi

Özet

Bu araştırma iki farklı yemek üretimi ile hizmet veren iki farklı yataklı tedavi kurumunda (A kutnunu — kendi personeli ile yeni üretim sistemi, B kurumu - özel firmadan yerinde geleneksel üretim sistemi) üretilen yemeklerin S.aureus yönünden incelenerek bu iki farklı yemek üretim şeklinin mikrobiyal bulaşma riskini ortaya koymak için planlanıp yürütülmüştür. Çalışmaya her kımıltıdan 30'ar olmak üzere toplam 60 yemek örneği dahil edilmiştir. Klasik Mikt'obiyolojik Yöntem ” ile t{Moleküler Mikrobiyolojik Yöntem ” in geçerliliğini doğnılamak ve vejetatif bakteri sayısını tespit etmek (pozitif kestrim) amacıyla hastanelerden alınan yemek örneklerine klasik mikt'obiyolojik yöntem uygulanmıştır. Yeni üretim teknikleriyle üretim yapan A hastanesinin örneklerinin %6.6’sında hem moleküller hem de klasik mikt'obiyolojik yöntemlerle S.aureus pozitif bulunmuştur. Geleneksel yöntemlerle üretim yapan B hastanesinden alınan örneklerin ise %9.9’unda her iki mikrobiyolojik yöntemle de S.aureus pozitif çıkmıştır. Her iki mikt'obiyolojik yöntemle elde edilen sonuçlar arasında S.aureus tanımlanması açısından istatistiksel bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç olarak, toplu beslenme sistemlerinde işlem basamağı arttıkça çapraz bulaşma riski de artmaktadır. Besin zehirlenmelerinin önüne geçilebilmesi için tüm aşamalarda hijyen kurallarına uyulması gerektnektedir. Bunun için de koşulların iyileştirilmesinin yanı sıra personelin eğitimlerinin sürekliliği sağlanmalıdır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2011-07-31

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Uyar MF, Alp A, Mirza HC, Ruh E, Dikmen D, Kızıl M, Şener B, Beyhan Y. Ankara’daki İki Farklı Yataklı Tedavi Kurumunun Yemek Pişirme Yöntemlerinin Mikrobiyal Bulaşma Yönünden Karşılaştırılması. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Temmuz 2011 [a.yer 13 Nisan 2024];38(1-2):61-7. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/330

Sayı

Bölüm

Makale