Sporcu Ve Sporcu Olmayan Bireylerin Vücut Bileşimleri İle Serum Leptin Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Pelin Bilgiç Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Cem Bilgiç Aile Hekimliği Uzmanı, T.C. Başbakanlık Gençlik Spor Genel Müdürlüğü, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
  • Gülgün Ersoy Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.33076/2010.BDD.329

Anahtar Kelimeler:

Vücut bileşimi, sporcu, serum leptin

Özet

Bu çalışmada beden kütle indeksleri (BKİ) ve yaşları eşleştirilen elit erkek milli sporcularla (10 güreşçi, 10 halterci) sporcu olmayan 10 yetişkin erkek bireyin vücut bileşimleri ve s enim leptiıı düzeyleri (EL1SA- human leptiıı, IBL kiti) değerlendirilmiştir. Bireylerin antropoıııetrik (boy uzunluğu, vücut ağırlığı, deri kıvrım kalınlıkları, biyoelektrik empedans-BIA, Tanita-215) ölçümleri alınmış, açlık senan leptin düzeyleri ölçülmüştür. Vücut yağ yüzdelerinin sporcularda, sporcu olmayanlardan farklı ve daha düşük olduğu belirlenmiş (p<0.001), sporcuların senım leptin düzeylerinin de sporcu olmayanlardan daha düşük olduğu saptanmıştır (p<0.05). Sonuç olarak, vücut bileşiminin ve serum leptin düzeylerinin değerlendirilmesinde, BKI’ye dayalı formüllerin sporcularda hatalı sonuçlar vermesi nedeniyle BIA, deri kıvrım kalınlıklan (DKK) ölçümleri, bel çevresine dayalı vücut yağ yüzdesi formüllerinin kullanılmasının daha uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2011-07-31

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Bilgiç P, Bilgiç C, Ersoy G. Sporcu Ve Sporcu Olmayan Bireylerin Vücut Bileşimleri İle Serum Leptin Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Temmuz 2011 [a.yer 10 Aralık 2023];38(1-2):53-60. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/329

Sayı

Bölüm

Makale