Sporcu Ve Sporcu Olmayan Bireylerin Vücut Bileşimleri İle Serum Leptin Düzeylerinin Değerlendirilmesi

  • Pelin Bilgiç Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Cem Bilgiç Aile Hekimliği Uzmanı, T.C. Başbakanlık Gençlik Spor Genel Müdürlüğü, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
  • Gülgün Ersoy Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Anahtar Kelimeler: Vücut bileşimi, sporcu, serum leptin

Öz

Bu çalışmada beden kütle indeksleri (BKİ) ve yaşları eşleştirilen elit erkek milli sporcularla (10 güreşçi, 10 halterci) sporcu olmayan 10 yetişkin erkek bireyin vücut bileşimleri ve s enim leptiıı düzeyleri (EL1SA- human leptiıı, IBL kiti) değerlendirilmiştir. Bireylerin antropoıııetrik (boy uzunluğu, vücut ağırlığı, deri kıvrım kalınlıkları, biyoelektrik empedans-BIA, Tanita-215) ölçümleri alınmış, açlık senan leptin düzeyleri ölçülmüştür. Vücut yağ yüzdelerinin sporcularda, sporcu olmayanlardan farklı ve daha düşük olduğu belirlenmiş (p<0.001), sporcuların senım leptin düzeylerinin de sporcu olmayanlardan daha düşük olduğu saptanmıştır (p<0.05). Sonuç olarak, vücut bileşiminin ve serum leptin düzeylerinin değerlendirilmesinde, BKI’ye dayalı formüllerin sporcularda hatalı sonuçlar vermesi nedeniyle BIA, deri kıvrım kalınlıklan (DKK) ölçümleri, bel çevresine dayalı vücut yağ yüzdesi formüllerinin kullanılmasının daha uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2011-07-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Bilgiç P, Bilgiç C, Ersoy G. Sporcu Ve Sporcu Olmayan Bireylerin Vücut Bileşimleri İle Serum Leptin Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Bes Diy Der [Internet]. 31 Temmuz 2011 [a.yer 15 Ekim 2019];38(1-2):53-0. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/329
Makale Türü
Makale