Maternal Obezite ve Gebelik

Yazarlar

  • Seray Kabaran Yakın Doğu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü,Lefkoşa
  • Gülhan Samur Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Anahtar Kelimeler:

Obezite, gebelik, maternal obezite

Özet

Obezite yaygınlığı giderek artan küresel bir sağlık sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü, kadınlarda erkeklerden daha fazla oranda gönden obeziteyi, bir salgın olarak değerlendirmektedir. Özellikle yiiksek beden kütle indeksine (BKİ) sahip çok sayıda gebe kadın görülmektedir Gebelik süresince gözlenen obezite, birçok komplikasyonla ilişkili olduğu için yüksek riskli bir durum olarak kabul edilmektedir Normal ağırlıklı bireyler ile karşılaştırıldığında obez bireylerde daha yüksek oranda infertiliteye rastlannıaktadır. Obezite veya aşırı kilo, doğurganlığın azalması dahil olmak üzere kadın sağlığını etkileyen bir çok komorbidite ile ilişkilendirilmektedir. Obezite ile gebelikte ve sonrasında görülebilecek gestasyonel diyabet, gestasyonel hipertansiyon, preeklampsi, doğum defektleri, sezeryanla doğum, fetal makrvzomi, perinatal ölümler, postpartum anemi ve çocukluk çağı şişmanlığı gibi sorunlar arasında kuvvetli ilişki bulunmaktadır. Bu sonulların oluşumunun önlenmesinde en iyi yol prekonsepsiyonel bakımdır: Gebelik, ağırlık kaybı için doğru bir zaman değildir. Bu yüzden gebe kalmadan önce beden kütle indeksi (BKİ) yüksek olan kadınları ağırlık kaybı için teşvik etmek ve uygun ağırlığa ulaştıktan sonra gebe kalmak oluşabilecek sorunları önlemek açısından önemlidir. Ayrıca obez gebelerin diyabet ve hipertansiyon açısından taranması ve takip edilmesi gebeliğin seyri açısından önemlidir. Bu amaçla obez gebeler; 24-28.haftalarda gestasyonel diyabet açısından, gebeliğin ikinci yarısından itibaren de gestasyonel hipertansiyon açısından izlenmelidir. Maternal obezitenin anne ve bebek sağlığı üzerindeki kanıtlanmış olumsuz etkilerinden konınmak için gebelik süresince maternal beslenmenin düzenlenmesi ve önerilen düzeyde ağırlık kazanması sağlanmalıdır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2011-07-31

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Kabaran S, Samur G. Maternal Obezite ve Gebelik. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Temmuz 2011 [a.yer 26 Eylül 2023];38(1-2):45-52. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/328

Sayı

Bölüm

Makale