Zayıflama Diyetine Ek Olarak Fiziksel Aktivite Uygulanan Bireylerde Antropometrik Ölçümlerin Ve Kan Lipitlerinin Değerlendirilmesi

  • Gamze Akbulut Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Neslişah Rakıcıoğlu Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Anahtar Kelimeler: Şişmanlık, zayıflama diyeti, vücut ağırlık kaybı, fiziksel aktivite, kan lipitleri

Öz

Bu araştırma, yetişkin şişman kadınlarda vücut ağırlık kaybının vücut bileşimi ve bazı biyokimyasal parametreler üzerine etkisini incelemek amacıyla yüriitülmüştür. Ankara ilinde yaşayan, yaş grubu 20-45 yıl olan, yetişkin kadın bireyler üzerinde yapılmış prospektif bir çalışmadır. Beden kütle indeksi (BKİ) 27 kg/m2,nin üzerinde olup şişman kabul edilen kadınlar iki gnıba ayrılmıştır Birinci gnıptaki kadınlara (n:17) sadece diyet tedavisi uygulanmıştır İkinci gruptaki kadınlar (n:20) ise; diyet tedavisine ek olarak fiziksel aktivite yapmışlardır. Her bir gnıptaki kadınlar, diyet ve davranış değişikliği tedavisi programı kapsamında 12 hafta süre ile izlenmiştir. Çalışmanın sonunda, diyet grubundaki bireylerin vücut ağırlıkları 75.3±1.77 kg dan (BKİ: 30.4±0.50kg/m2) 70.7±1.90kg a (BKİ: 28.5±0.53 kg/m2); diyete aktivite grubundaki bireylerin ise 82.5±2.02 kg 9dan (BKİ: 31.8±0.75 kg/m2) 73.9±2.16 kg*a (BKİ: 28.4±0.70 kg/m2) düştüğü gönilmiiştür (p=<0.001). Diyet grubunda ki bireylerin, araştırma sonrasında toplam kolesterol (TK) (p=0.033); diyete aktivite gnıbunda ise TK (p<0.001), LDL-kolesterol (LDL-K) (p=0.001), VLDL-kolesterol (VLDL-K) (p=0.040), trigliserit düzeyleri (p=0.036) ile sistolik (p=0.040) ve diastolik kan basınçlarının (p=0.043) istatistiksel olarak önemli düzeyde düştüğü gönilmiiştür. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, diyet tedavisine ek olarak uygulanan fiziksel aktivitenin bireylerin vücut ağırlık kaybı, biyokimyasal kan bulguları ve dinlenme metabolik hızlarına olumlu etkisinin olduğu belirlenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2011-07-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Akbulut G, Rakıcıoğlu N. Zayıflama Diyetine Ek Olarak Fiziksel Aktivite Uygulanan Bireylerde Antropometrik Ölçümlerin Ve Kan Lipitlerinin Değerlendirilmesi. Bes Diy Der [Internet]. 31 Temmuz 2011 [a.yer 22 Eylül 2020];38(1-2):21-8. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/325
Makale Türü
Makale