Zayıflama Diyetine Ek Olarak Fiziksel Aktivite Uygulanan Bireylerde Antropometrik Ölçümlerin Ve Kan Lipitlerinin Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Gamze Akbulut Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Neslişah Rakıcıoğlu Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.33076/2010.BDD.325

Anahtar Kelimeler:

Şişmanlık, zayıflama diyeti, vücut ağırlık kaybı, fiziksel aktivite, kan lipitleri

Özet

Bu araştırma, yetişkin şişman kadınlarda vücut ağırlık kaybının vücut bileşimi ve bazı biyokimyasal parametreler üzerine etkisini incelemek amacıyla yüriitülmüştür. Ankara ilinde yaşayan, yaş grubu 20-45 yıl olan, yetişkin kadın bireyler üzerinde yapılmış prospektif bir çalışmadır. Beden kütle indeksi (BKİ) 27 kg/m2,nin üzerinde olup şişman kabul edilen kadınlar iki gnıba ayrılmıştır Birinci gnıptaki kadınlara (n:17) sadece diyet tedavisi uygulanmıştır İkinci gruptaki kadınlar (n:20) ise; diyet tedavisine ek olarak fiziksel aktivite yapmışlardır. Her bir gnıptaki kadınlar, diyet ve davranış değişikliği tedavisi programı kapsamında 12 hafta süre ile izlenmiştir. Çalışmanın sonunda, diyet grubundaki bireylerin vücut ağırlıkları 75.3±1.77 kg dan (BKİ: 30.4±0.50kg/m2) 70.7±1.90kg a (BKİ: 28.5±0.53 kg/m2); diyete aktivite grubundaki bireylerin ise 82.5±2.02 kg 9dan (BKİ: 31.8±0.75 kg/m2) 73.9±2.16 kg*a (BKİ: 28.4±0.70 kg/m2) düştüğü gönilmiiştür (p=<0.001). Diyet grubunda ki bireylerin, araştırma sonrasında toplam kolesterol (TK) (p=0.033); diyete aktivite gnıbunda ise TK (p<0.001), LDL-kolesterol (LDL-K) (p=0.001), VLDL-kolesterol (VLDL-K) (p=0.040), trigliserit düzeyleri (p=0.036) ile sistolik (p=0.040) ve diastolik kan basınçlarının (p=0.043) istatistiksel olarak önemli düzeyde düştüğü gönilmiiştür. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, diyet tedavisine ek olarak uygulanan fiziksel aktivitenin bireylerin vücut ağırlık kaybı, biyokimyasal kan bulguları ve dinlenme metabolik hızlarına olumlu etkisinin olduğu belirlenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2011-07-31

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Akbulut G, Rakıcıoğlu N. Zayıflama Diyetine Ek Olarak Fiziksel Aktivite Uygulanan Bireylerde Antropometrik Ölçümlerin Ve Kan Lipitlerinin Değerlendirilmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Temmuz 2011 [a.yer 26 Eylül 2023];38(1-2):21-8. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/325

Sayı

Bölüm

Makale