Hafif-Orta Düzeyde Hiperkolesterolemili Bireylerde Bitkisel Stanol İçeren Yoğurt Tüketiminin Oksidatif Stres Üzerine Etkisi

Anahtar Kelimeler: bitkisel stanol esteri, antiıoksidan kapasite, oksidatif stres, kolesterol

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kolesterol düşürücü özelliği olduğu bilinen bitkisel stanol esteri alımı sonucu gerçekleşen serum kolesterol düzeylerindeki düşüşün, antioksidan kapasite ve bazı oksidatif stres göstergeleri üzerindeki etkisini incelemektir.

Bireyler ve Yöntem: Çalışma, bitkisel stanol esteri içeren yoğurt tüketimine bağlı olarak serum LDL kolesterol düzeyinde önemli düzeyde azalma gerçekleşen 8 hiperkolesterolemi hastası ile plasebo kontrol yoğurdu tüketen ve serum LDL kolesterol düzeyinde değişim gerçekleşmeyen 8 hiperkolesterolemi hastası üzerinde yürütülmüştür. Çalışma süresince çalışmaya katılan kişilerin yaşam tarzlarında veya beslenme düzenlerinde bir değişiklik yapmamaları istenmiştir. Çalışmada bireylerin serum lipit düzeylerine ek olarak, araştırma yoğurtlarının tüketiminin öncesinde ve 4 hafta sonundaki serum total antioksidan kapasite, okside LDL ve 8-prostaglandin F2α düzeyleri karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Çalışma sonunda bitkisel stanol esteri içeren yoğurt tüketen kişilerin serum total kolesterol, LDL kolesterol düzeylerinde önemli düzeyde azalma gerçekleşmiştir. Öte yandan bu azalmanın, kişilerin antioksidan kapasite ve oksidatif stres düzeylerine aynı miktarda yansımadığı belirlenmiştir.

Sonuç: Hafif-orta düzeyde hiperkolesterolemisi olan kişilerin 4 hafta süresince bitkisel stanol tüketmelerinin serum total kolesterol ve LDL kolesterol düzeylerini azalttığı, ancak bu azalmanın serum oksidatif stres göstergeleri üzerine istatistiksel açıdan önemli bir etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2018-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Fisunoğlu M, Aksoy Canyolu B, Büyüktuncer Demirel Z, Sain Güven G, Ünal S, Besler HT. Hafif-Orta Düzeyde Hiperkolesterolemili Bireylerde Bitkisel Stanol İçeren Yoğurt Tüketiminin Oksidatif Stres Üzerine Etkisi. Bes Diy Der [Internet]. 31 Aralık 2018 [a.yer 12 Temmuz 2020];46(3):257-65. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/318
Makale Türü
Araştırma