Sleeve Gastrektomi Uygulanan Hastalarda Ağırlık Kaybının Nonalkolik Yağlı Karaciğer İle İlgili Bazı Yeni Parametreler Üzerine Etkisi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2018.BDD.316

Anahtar Kelimeler:

Sleeve gastrektomi, obezite, nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAYKH)

Özet

Amaç: Morbid obez hastalarda bariatrik cerrahinin nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAYKH)’nın hem histolojik hem de karaciğer enzimleri üzerine olumlu etkisi olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı sleeve gastrektominin morbid obez hastalarda NAYKH ile ilgili bazı parametreler üzerine etkilerini incelemektir.

Bireyler ve Yöntem: Ocak 2017-Ocak 2018 tarihleri arasında sleeve gastrektomi ameliyatı yapılan 70 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Ameliyat öncesi ve ameliyatın 12. ayındaki laboratuvar parametreleri ve antropometrik ölçümleri hasta dosya arşivinden kaydedilmiştir. Hastaların beden kütle indeksi (BKİ), gamaglutamiltransferaz-platelet oranı (GPR), mutlak nötrofil sayısı/mutlak lenfosit sayısı (NLR), mutlak platelet sayısı/mutlak lenfosit sayısı (PLR), mutlak monosit sayısının yüksek dansiteli lipoprotein (HDL)’e oranı (MHR), HOMA-IR, karaciğer enzimleri, toplam ağırlık kaybı (TWL) ve aşırı ağırlık kaybı (EWL) hesaplanmıştır.

Bulgular: Hastaların BKİ, HOMA-IR, karaciğer enzimleri, GPR, NLR, MHR değerlerinde 12. ayda anlamlı düşüş izlenirken, PLR değeri açısından fark saptanmamıştır. TWL, EWL ve NAYKH parametreleri arasında korelasyon belirlenmemiştir.

Sonuç: Sleeve gastrektomi ameliyatı olmuş NAYKH hastalarının izleminde takibinde GPR, MHR, NLR kullanılabilecek basit parametrelerdir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2018-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Kahramanoğlu Aksoy E, Göktaş Z, Albuz Özgür, Akpınar MY, Öztürk D, Buluş H, Uzman M. Sleeve Gastrektomi Uygulanan Hastalarda Ağırlık Kaybının Nonalkolik Yağlı Karaciğer İle İlgili Bazı Yeni Parametreler Üzerine Etkisi. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Aralık 2018 [a.yer 17 Haziran 2024];46(3):240-7. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/316

Sayı

Bölüm

Araştırma