Fonksiyonel Konstipasyonu Olan Yetişkin Bireylerin Posa, Sıvı ve Vitamin Mineral Alımlarının Değerlendirilmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2018.BDD.314

Anahtar Kelimeler:

Fonksiyonel konstipasyon, posa, sıvı alımı, beslenme, vitamin ve mineraller

Özet

Amaç: Fonksiyonel konstipasyonu olan yetişkin bireylerin diyet ile günlük posa, sıvı, vitamin ve mineral alımlarının değerlendirilmesidir.

Bireyler ve Yöntem: Çalışma Bayındır Hastanesi Gastroenteroloji polikliniğine başvuran, doktor tarafından fonksiyonel konstipasyon tanısı konmuş 19-64 yaş arasındaki 59’u kadın 26’sı erkek olmak üzere toplam 85 birey ile yapılmıştır. Yüzyüze görüşme yöntemi ile hastaların demografik özellikleri (yaş, eğitim düzeyi, meslek vb.) anket formuna kaydedilmiş, antropometrik ölçümleri (boy uzunluğu, vücut ağırlığı, bel ve kalça çevresi ölçümleri) yapılmış, hastalardan üç günlük besin tüketim kaydı alınmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin günlük posa alım miktarı ortalama 17.9±8.91 g’dır. Hastaların %71.8’inin günlük posa alımı yetersiz iken, %24.7’sinin posa alımı yeterlidir. Hastaların günlük su alım miktarları ortalama 1312.9±791.74 mL’dir. Kadın hastaların günlük su alım ortalamaları (1413.6±842.5 mL) erkek hastaların ortalamalarından (1084.6±617.5 mL) fazladır (p<0.05). Hastaların vitamin ve mineral alımları Diyetle Referans Alım Düzeyi (DRI) önerilerine göre değerlendirildiğinde, özellikle folat, tiamin, niasin, B6 ve C vitaminleri ile potasyum, magnezyum, demir ve kalsiyum minerallerini yetersiz düzeyde aldıkları saptanmıştır.

Sonuç: Konstipasyonu olan bireylerin günlük diyet ile diyet posası, su, vitamin ve mineral alımları düşüktür. Konstipasyonun önlenmesinde yeterli ve dengeli beslenme ile birlikte yaşam tarzı değişikliği ön plana çıkmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2018-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Ateş Özcan B, Saka M. Fonksiyonel Konstipasyonu Olan Yetişkin Bireylerin Posa, Sıvı ve Vitamin Mineral Alımlarının Değerlendirilmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Aralık 2018 [a.yer 15 Temmuz 2024];46(3):220-9. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/314

Sayı

Bölüm

Araştırma