İrritabl Bağırsak Sendromuna Güncel Bakış

Anahtar Kelimeler: İrritabl bağırsak sendromu, beslenme, FODMAP, gastrointestinal sistem

Öz

İrritabl bağırsak sendromu (İBS), gastrointestinal sistem hastalıkları arasında en sık rastlanan kronik işlevsel bir hastalıktır. Toplumun geniş bir kısmını etkilemesinin yanı sıra bazı hastalar semptomlarını normal kabul edip herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurmamaktadır. Etiyolojisi tam olarak anlaşılamamıştır. Hastaların semptomlarına göre tedavi seçilse de genellikle yaşam tarzında değişiklikler (özellikle beslenmeye yönelik), farmakolojik tedavi ve psikolojik destek tedavinin temelini oluşturmaktadır. İrritabl bağırsak sendromlu hastalar için yararlı olabileceği düşünülen güncel diyet yaklaşımları: fermente oligo-, di- ve mono-sakkaritler ile poliollerden düşük (FODMAP) bir diyet, gaz yapıcı besinlerin, laktozun ve glutenin diyetten çıkarılması veya sınırlandırılması ve hastaların İBS alt sınıflarına göre posa miktarının arttırılması ya da azaltılması şeklindedir. İrritabl bağırsak sendromunun etiyolojisinin anlaşılabilmesi ve yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilebilmesi için daha fazla araştırmaya gereksinme vardır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2018-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Yılmaz B, Akbulut G. İrritabl Bağırsak Sendromuna Güncel Bakış. Bes Diy Der [Internet]. 31 Aralık 2018 [a.yer 05 Haziran 2020];46(3):276-84. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/309
Makale Türü
Derleme