İnsülin Direncine Etki Eden Besinler

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2018.BDD.304

Anahtar Kelimeler:

İnsülin direnci, polifenollerden zengin besinler, posa

Özet

İnsülin direnci, başta diyabet ve metabolik sendrom olmak üzere birçok hastalığın oluşum sürecinde rol oynayabilen önemli bir aktördür. Fiziksel aktivite ve beslenme gibi değiştirilebilir yaşam koşulları ile insülin direnci oluşumunun önüne geçilebilmektedir. Bu derleme yazının amacı, insülin direnci oluşumu ve yönetimi sürecinde etkili olduğu düşünülen besinleri incelemek ve olası yararları üzerinde durmaktır. Bu bağlamda, derleme kapsamında polifenol içeriği yüksek besinler ile posadan zengin besinler değerlendirilmiştir. İnsülin direncine etki eden ve etki ettiği düşünülen pek çok besin olmasına karşılık, tartışmalı ve zıt çalışmalar mevcuttur. Bu nedenle tek bir besin üzerinde yoğunlaşmak yerine diyetteki besin çeşitliliğini arttırıp, sözü geçen besinlerin diyete uygun miktarlarda eklenmesi daha yararlı bir yaklaşım olacaktır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2018-08-31

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Çetiner Özlem, Rakıcıoğlu N. İnsülin Direncine Etki Eden Besinler. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Ağustos 2018 [a.yer 20 Mart 2023];46(2):192-200. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/304

Sayı

Bölüm

Derleme