Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı ve Kafein

Anahtar Kelimeler: Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı, kafein, kahve

Öz

Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAYKH), viral enfeksiyon, önemli miktarda alkol alımı (kadınlar için 10 g/gün, erkekler için 20 g/gün) ve karaciğer hastalığının herhangi bir etiyolojisi olmaksızın hepatositlerde %5’in üzerinde yağ birikimi olarak tanımlanır. Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığının prevalansı, obezite, insülin direnci ve metabolik sendrom (MetS)’un diğer bileşenleri ile doğru orantılıdır. Karaciğer dışında komplikasyonlara da neden olan NAYKH’ın gelişimi, ilerlemesi ve tedavisi üzerine yapılan çalışmalar artış göstermiştir. Yakın zamanda yapılan çalışmalarda kahve tüketiminin karaciğeri koruyucu etkisi olduğu gösterilmiştir. Kahvenin içeriğindeki kafeinin, hepatosit ve hepatik stellat hücrelerde (HSC) çeşitli mekanizmalarla anti-fibrotik etki gösterdiği belirtilmektedir. Bu derlemenin amacı, NAYKH’da kafeinin koruyucu etkisini güncel literatüre dayanarak incelemektir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2018-08-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Uçar K, Göktaş Z. Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı ve Kafein. Bes Diy Der [Internet]. 31 Ağustos 2018 [a.yer 13 Mayıs 2021];46(2):183-91. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/303
Makale Türü
Derleme