Kadın Tüketicilerde Besin Etiketi Okuma Alışkanlıkları ve Alerjen Bilgi Düzeyinin Saptanması

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2018.BDD.300

Anahtar Kelimeler:

Besin etiketi, alerjenler, besin alerji bilgi düzeyi

Özet

Amaç: Bu araştırma, yetişkin kadınların besin etiketi okuma alışkanlıkları ve alerjen bilgi düzeyinin saptanması amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür.

Bireyler ve Yöntem: Hatay ilinde yaşayan 19-44 yaş arası, kronik ve metabolik hastalığı olmayan, besin alışverişini kendisi yapan 410 gönüllü tüketici ile Mart-Eylül 2017 tarihlerinde yürütülen bu kesitsel çalışmada bireylerin sosyo-demografik özellikleri, besin etiketi okuma alışkanlıkları ve alerjen bilgi düzeyi sorgulanmıştır. Çalışmaya katılan bireyler rastgele seçilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin %60.7’si ürün satın alırken besin etiketlerini okuduğunu belirtmiştir. Etiketi en çok okunan besin grubu süt ve süt ürünleri iken en az okunan besin grubu gazlı içeceklerdir. Etikette en çok okunan bilgi son kullanma tarihidir. Bireylerin %57.1’i besin etiketinde yer alan alerjenlerin koyu yazılma nedenini doğru bilmiştir. Bireylerin %20.5’i yeterli alerji bilgi düzeyine sahiptir. Gelir düzeyi, beden kütle indeksi (BKİ), eğitim durumu ve alerji bilgi düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.05).

Sonuç: Bireylerin genelde besin etiketlerini okuduğu, ancak etikette yazan bilgileri anlamadığı görülmektedir. Ambalajlı besinlerde alerjen maddeler belirtilmektedir, ancak bireyler bu maddelerin bilincinde değildir. Bu nedenle, besin etiketlerinin daha anlaşılır olması ve tüketici güvenliğini sağlayabilmek için Türk Gıda Kodeksi Etiket Tebliği’nde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Bireylere besin etiketi okuma ile ilgili eğitim verilmelidir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2018-08-31

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Gül F, Dikmen D. Kadın Tüketicilerde Besin Etiketi Okuma Alışkanlıkları ve Alerjen Bilgi Düzeyinin Saptanması. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Ağustos 2018 [a.yer 20 Mart 2023];46(2):157-65. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/300

Sayı

Bölüm

Araştırma