Gamlar: Besin Alımı Üzerine Etkileri

Yazarlar

  • Duygu Ağagündüz Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Efsun Karabudak Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler:

Gamlar, besin alımı, iştah

Özet

Gamlar, çoğunluğu polisakkaritlerden oluşan, suda dağılabilme veya çözünebilme özellikleri olan doğal polimerleri kapsayan bir terimdir. Yapılan bazı çalışmalarda besin sanayindeki rollerinin yanı sıra gamların iştah üzerine önemli olumlu etkilerinin olduğu gösterilmiş ve bu durum gamların önemli bir halk sağlığı sorunu olan obezitenin önlenmesi ve tedavisinde rolü olabileceği düşüncesini doğurmuştur. Gamlar besin alımı üzerine olan etki mekanizmalarını, viskozite, jelleşme, fermente olabilme ve bazı genlerin ekspresyonunu değiştirebilme özelliklerine bağlı olarak gerçekleştirmektedirler. Gamların besin alımı üzerine olan etkileri gamın türü, miktarı, kullanım süresi, bazı besin ögeleriyle kombinasyonları vb. birçok etmene bağlı olarak değişmektedir. Bu derleme yazıda gamların besin alımı üzerine etkileri, etkilerinin bağlı olduğu etmenler ile etki mekanizmalarının incelenmesi ve tartışılması amaçlanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2017-08-30

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Ağagündüz D, Karabudak E. Gamlar: Besin Alımı Üzerine Etkileri. Bes Diy Derg [Internet]. 30 Ağustos 2017 [a.yer 13 Nisan 2024];45(2):171-7. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/30

Sayı

Bölüm

Derleme