Yenidoğan Döneminde Konstipasyonunun Nadir Bir Nedeni Laktoz İntoleransı Olabilir

Yazarlar

  • Nevra Koç Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beslenme ve Metabolizma Bölümü, Ankara https://orcid.org/0000-0002-4358-4443
  • Aynur Küçükçongar Yavaş Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beslenme ve Metabolizma Bölümü, Ankara https://orcid.org/0000-0002-4766-300X

DOI:

https://doi.org/10.33076/2018.BDD.293

Anahtar Kelimeler:

Bebek ve çocuk, laktoz intoleransı, diyet yönetimi, laktaz enzim destekleri

Özet

Laktoz intoleransı olan bebek ve çocuklarda büyüme ve gelişmenin devamı ve kemik sağlığının korunmasında diyet yönetimi tedavinin mihenk taşıdır. Yenidoğan döneminde gaz, abdominal distansiyon, sulu dışkılama şikayeti bulunan olgularda laktoz intoleransı düşünülürken, aksine konstipasyonla karşılaşılabileceği de akılda tutulmalıdır. Anne sütü laktaz enzim replasman tedavisi ile birlikte tek başına ilk 6 ay verilmeli, büyüme izlenmeli, zamanında ve diyete özgü tamamlayıcı besinlerle bebek ve çocukların gereksinimleri karşılanmalıdır. Bu yazıda yenidoğan döneminde konstipasyonla laktoz intoleransı tanısı alan ve ağırlık kazanamama şikayeti ile başvuran bir bebek olgu sunulacaktır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2018-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Koç N, Küçükçongar Yavaş A. Yenidoğan Döneminde Konstipasyonunun Nadir Bir Nedeni Laktoz İntoleransı Olabilir. Bes Diy Derg [Internet]. 30 Nisan 2018 [a.yer 10 Ağustos 2022];46(1):97-101. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/293

Sayı

Bölüm

Olgu Sunumu