Glikojen Depolarının ve Sıvı Besin Alımının Egzersiz Sırasında Yağ ve Karbonhidrat Kullanımına Etkisi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2018.BDD.285

Anahtar Kelimeler:

VO2 zirve, yağ, RER, karbonhidrat

Özet

Amaç: Açlık durumunun yağ metabolizmasını aktive ettiği iyi bilinmektedir. Bunun yanında son yıllarda, egzersize düşük kas glikojen depoları ile başlamanın normal duruma göre yağ metabolizmasını daha iyi aktive ettiği ve antrenmana daha fazla adaptasyon sağladığı ile ilgili çalışmalar artmıştır. Bu çalışma, düşük kas glikojen depoları ile egzersiz yapılmasının yağ metabolizmasını daha fazla etkileyip etkilemediğini test etmek için planlanmış ve yapılmıştır.

Bireyler ve Yöntem: Araştırmaya 9 erkek, triatlon sporcusu katılmıştır. Bir hafta ara ile, kahvaltıda sıvı besin verilen veya aç (1 gece) durumda egzersiz denemeleri dengeli randomize, çapraz dizaynda gerçekleştirilmiştir. Çalışma öncesi tüm katılımcılar VO2 zirve ve zirve güç değerlerinin belirlenmesi için VO2 zirve testine katılmışlardır. Katılımcılar her iki durumda (Sıvı besin Egzersiz: SE1, SE2 ve Aç Egzersiz: AE1, AE2) %70 VO2 zirve’de 60 dk süren iki egzersiz denemesini 1 saat dinlenme aralığı ile yapmışlardır. Böylece ikinci egzersiz denemelerinin düşük kas glikojeni ile yapılması hedeflenmiştir.

Bulgular: Toplam yağ oksidasyonu, SE1-SE2 (13.4±6.7 g/60 dk ve 23.9±7.6 g/60 dk, p<0.001) ve SE1-AE2 (13.4±6.7 g/60 dk ve 27.4±6.0 g/60 dk, p=0.002) egzersizleri arasında anlamlı derecede artmıştır.

Sonuç: Bu araştırma kapsamında bir gece açlık sonrası düşük kas glikojen depoları ile yapılan egzersizin sıvı besin alınan durumda yapılana göre yağ metabolizmasının arttırılmasında daha fazla bir etkinliğinin olmadığı belirlenmiştir. Bu bulgular, yağ metabolizmasındaki etkinliği arttıran esas belirleyici etmenin karaciğer glikojen depolarından çok kas glikojen depolarınının seviyesi olduğunu göstermektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2018-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Bulut S, Turnagöl H. Glikojen Depolarının ve Sıvı Besin Alımının Egzersiz Sırasında Yağ ve Karbonhidrat Kullanımına Etkisi. Bes Diy Derg [Internet]. 30 Nisan 2018 [a.yer 11 Ağustos 2022];46(1):30-9. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/285

Sayı

Bölüm

Araştırma