Özel ve Devlet Huzurevleri Menülerinin Kalite ve Yeterlilik Açısından Değerlendirmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2018.BDD.284

Anahtar Kelimeler:

Huzurevi, menü kalite kriterleri, makro besin ögesi, mikro besin ögesi

Özet

Amaç: Bu çalışma özel ve devlete bağlı hizmet veren huzurevlerinde uygulanan menülerin kalite kriterlerine uygunluğu ve beslenme yönünden yeterliliğini değerlendirmek amacıyla planlanıp yürütülmüştür.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 3 ilde (İstanbul, Ankara, İzmir) 3 özel ve 3 devlet olmak üzere 6 huzurevinin 21 günlük dönüşümlü menülerinin kalite kriterlerine uygunluğu araştırıcılar tarafından geliştirilen bir anket ile değerlendirilmiştir. Menülerin enerji ve besin ögeleri yeterliliklerinin değerlendirilmesinde Diyet ile Referans Alım (DRI) önerilerinin %100’ünü karşılama durumu yeterli olarak kabul edilmiştir.

Bulgular: Menülerin kalite göstergelerine göre puanlarının ortalaması, özel huzurevleri ve devlet huzurevleri için sırasıyla 6.3±2.52 ve 7.3±0.56 olarak bulunmuştur (p>0.05). Özel ve huzurevi menülerinin kalsiyum, folat, posa ve karbonhidrat yönünden yetersiz, enerji, protein, C vitamini ve demir açısından yeterli olduğu saptanmıştır. Menülerin enerjiden gelen yağ yüzdeleri de yüksek bulunmuştur.

Sonuç: Menülerin planlandıktan sonra kalite kriterleri ve beslenme yönünden yeterliliklerinin değerlendirilerek gerekli iyileştirmelerin yapılması yaşlılara yönelik verilen beslenme hizmet kalitesini arttırabilir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2018-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Demirel Y, Bilici S, Köksal E. Özel ve Devlet Huzurevleri Menülerinin Kalite ve Yeterlilik Açısından Değerlendirmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 30 Nisan 2018 [a.yer 11 Ağustos 2022];46(1):24-9. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/284

Sayı

Bölüm

Araştırma