Pika Davranışının İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

  • Reyhan Nergiz Ünal Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • F. Gülhan Samur Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
Anahtar Kelimeler: Beslenme, jeofaji, anemi, mineral yetersizliği

Öz

Besin değeri olmayan maddelerin insanlar tarafından, karşı konulamaz bir istekle ve etiyolojisi bilinmeyen nedenlerle yenildiği birçok kaynakta rapor edilmiştir. Pika olarak adlandırılan bu yeme davranış bozukluğu özellikle çocukluk ve gebelik döneminde, anemi, mineral eksiklikleri, psikiyatrik bozukluklar, hemodiyaliz alma, anoreksiya nervoza gibi davranış bozuklukları ile sosyo-kültürel etkenlerden dolayı görülebilmektedir. Yenilen maddeye göre farklı adlar alan pika, bazı olgularda hastalık etkeni olarak görülmekte, bazılarında ise hastalıklar sonucunda oluşmaktadır. Hem hastalık nedeni hem de sonucu olan pika, besin değeri olmayan yabancı maddelerin oral yol ile alınmasıyla vücuda geri dönüşsüz olan zararlar verebilmektedir. Farklı semptomlarla kendini gösteren bu yeme davranış bozukluğu erken teşhis edildiğinde ve medikal tedavi alındığında hayat kurtarıcı olmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2012-08-15
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Ünal RN, Samur FG. Pika Davranışının İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri. Bes Diy Der [Internet]. 15 Ağustos 2012 [a.yer 18 Ocak 2021];40(2):155-62. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/262
Makale Türü
Derleme