Çocukluk Çağı Obezitesinin Psikososyal Etkileri

  • Kübra Esin İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul
  • Nevin Şanlıer Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı obezitesi, psikolojik, sosyal, psikososyal

Öz

Dünyada hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde obezite prevelansı her geçen gün artış göstermektedir. Obezite eğilimi, özellikle çocuklar ve adolesanlarda alarm verici düzeyde olup, çeşitli fizyolojik ve psikolojik komplikasyonlara neden olmaktadır. Obezitenin hızlı bir şekilde artması ile birlikte fiziksel sağlık üzerine etkilerine dikkat çekilmiş, psikososyal etkileri üzerinde çok fazla durulmamaktadır. Ancak, obezitenin psikososyal etkilerinin fizyolojik etkilerinden çok daha yaygın olduğu düşünülmektedir. Obez çocuklar ve adolesanlar düşük özgüven, beden memnuniyetsizliği, depresyon, yeme bozuklukları, yaşam kalitesinde azalma ve sosyal ilişkilerde dışlanma gibi çeşitli psikolojik ve sosyal sorunlar yaşamaktadırlar. Tüm bu durumlar göz önünde bulundurularak obezitenin tedavisinde tek taraflı yaklaşım yerine doktor, diyetisyen, psikolog vb içinde yer aldığı ekip çalışmasının benimsenmesi sorunun çözümüne katkıda bulunacaktır. Bu yazıda çocukluk çağı obezitesinin psikososyal etkileri çeşitli yayınlardan araştırılarak derlenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2012-08-15
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Esin K, Şanlıer N. Çocukluk Çağı Obezitesinin Psikososyal Etkileri. Bes Diy Der [Internet]. 15 Ağustos 2012 [a.yer 18 Ocak 2021];40(2):149-54. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/261
Makale Türü
Derleme