İstanbul İlinde Farklı İş Yerlerinde Çalışan Yetişkin Bireylerin Beslenme Örüntüsünün Saptanması

  • Deniz Yemişçi Yaşasın Hayat Kliniği, İstanbul
  • Gülden Pekcan Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 06100 Sıhhıye
Anahtar Kelimeler: İş yerinde beslenme, beslenme durumu, beslenme örüntüsü

Öz

Amaç: İstanbul ilinde farklı iş yerlerinde çalışan yetişkin bireylerin iş yaşamı koşullarını, bireylerin beslenme alışkanlıklarını, beslenme örüntüsünü ve fiziksel aktivite düzeylerini saptamaktır. Bireyler ve yöntem: Gönüllü, toplam 314 bireyin (133 erkek, %42.4, 181 kadın, %37.6) kişisel bilgileri, çalışma koşulları, beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite durumları soru kağıdı ile saptanmıştır. Çalışma kesitsel bir çaalımadır. Bulgular: Çalışmada, bireylerin %85.1’i 20-39 yaş grubundadır. Erkeklerin %62.4’ü, kadınların ise %61.9’u üniversite mezunudur. Erkeklerde ortalama aylık gelir 2162±1557.9, kadınlarda ise 1822.7±1299.2 TL’dir. Düzenli egzersiz yapma sıklığı kadınlarda %26.5 iken, erkeklerde %31.6 olarak bulunmuştur. Bireylerin çalışma sürelerinin 8 saatten fazladır. Kadınların %87.8 ve erkeklerin %77.4’ünün işyerinde öğle yemeği için ara vermektedir. Bireylerin günlük ve öğle öğününde enerji alımı erkeklerde sırasıyla 1949.3±509.1, 686.5±179.8 ve kadınlarda 1516.4±397.5 ve 535±206.9 kkaloridir. Öğle öğününde tüketilen enerji erkek ve kadınlarda sırasıyla günlük enerjinin %35.2 ve %36.1’ini oluşturmaktadır. Bireylerin enerji alımları öğle yemeklerini kimle birlikte yediklerine göre değerlendirildiğinde aradaki ilişkinin anlamlı olduğu (p<0.05) ve alınan enerjinin bir veya birkaç kişiyle birlikte yemek yendiğinde arttığı görülmüştür. Bireylerin öğle öğününde aldıkları CHO miktarı, enerjinin CHO’dan gelen yüzdesi ve toplam enerji alımının BKI ve bel çevresi değerleri ile olan ilişkisi incelendiğinde pozitif anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<0.01). Sonuç: Bireylerin beslenme ve genel yaşam biçimi parametreleri göz önüne alındığında hatalı uygulamalarının olduğu görülmüştür. Dünya’da gittikçe artan iş yerlerine özel sağlıklı yaşamı destekleyici programların Türkiye’de de uygulanması ve geliştirilmesi ve bu alanda yapılacak durum saptama araştırmalarının arttırılması gerekmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2012-08-15
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Yemişçi D, Pekcan G. İstanbul İlinde Farklı İş Yerlerinde Çalışan Yetişkin Bireylerin Beslenme Örüntüsünün Saptanması. Bes Diy Der [Internet]. 15 Ağustos 2012 [a.yer 18 Ocak 2021];40(2):136-48. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/260
Makale Türü
Araştırma