Yaşlı Bireylerin Sağlık ve Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi

  • Nurcan Yabancı Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Yasemin Akdevelioğlu Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Bölümü, Ankara
  • Neslişah Rakıcıoğlu Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
Anahtar Kelimeler: Yaşlı, sağlık, beslenme, beslenme durumu

Öz

Amaç: Yaşlılık, bireyin sağlık ve beslenme durumunu etkileyen hayatın önemli bir evresidir. Bu çalışma, yaşlı bireylerin sağlık ve beslenme durumlarını değerlendirmek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Bireyler ve yöntem: Araştırma, Ankara’da bulunan Yaşlı Hizmet Merkezlerine gelen, evde yaşayan, 65 yaş ve üstü 35 erkek, 64 kadın toplam 99 yaşlı birey üzerinde yürütülmüştür. Yaşlıların genel sağlık ve beslenme durumlarını saptamak için anket formu ile beraber bir günlük besin tüketimi ve besin tüketim sıklığı uygulanmış, vücut ağırlığı ve boy uzunluğu ölçülmüştür. Bulgular: Ortalama yaşları 72.1±6.9 yıl olan yaşlıların ortalama beden kütle indeksi (BKI) erkek yaşlılarda 26.3±4.5, kadın yaşlılarda 24.9±3.1 kg/m2’dir. Yaşlı bireylerin %68.7’sinin tanısı konmuş bir veya daha fazla hastalığının olduğu, en sık görülen hastalığın ise hipertansiyon olduğu belirlenmiştir. Yaşlılarda yaşın ilerlemesiyle birlikte tat, koku alma ve iştahta azalma, yeme ve yutma güçlüğü, ağız kuruluğu, diş kaybı ve kabızlık şikâyetlerinde artış saptanmıştır. Yaşlıların %64.7’si öğün atlamaktadır. Yaşlılarda günlük sebze, meyve, et ve su tüketimleri önerilen miktarların altındadır. Sonuç: Yaşlılıkta artan sağlık ve beslenme sorunlarının önlenmesi için, bu konuda multidispliner çalışmaların yapılması önerilmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2012-08-15
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Yabancı N, Akdevelioğlu Y, Rakıcıoğlu N. Yaşlı Bireylerin Sağlık ve Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi. Bes Diy Der [Internet]. 15 Ağustos 2012 [a.yer 18 Ocak 2021];40(2):128-35. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/259
Makale Türü
Araştırma