Yaşlılık Döneminde Obezite

  • Damla Yılmaz Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Neslişah Rakıcıoğlu Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
Anahtar Kelimeler: Obezite, yaşlı, sarkopenik obezite, ağırlık kaybı tedavisi

Öz

Son yıllarda Türkiye’de ve dünyada nüfusu hızla artış gösteren ve toplumun önemli risk gruplarından biri olan yaşlılarda obezite prevalansının yükseldiği bildirilmektedir. Yaşlı bireylerde obezitedeki bu artış, metabolik sendrom, güçsüzlük, osteoartrit, obstrüktif uyku apnesi sendromu gibi birçok sağlık sorunu ile ilişkilendirilmektedir. Yaşlanmaya bağlı olarak vücutta yağ kütlesi ve dağılımı değişmektedir. Bu nedenle yaşlılarda obezitenin saptanmasında ve mortalite ile olan ilişkisinin değerlendirilmesinde, bel çevresi değerinin tek başına veya beden kütle indeksi (BKİ) ile birlikte kullanılmasının, sadece BKİ’nin değerlendirilmesine göre daha iyi bir gösterge olduğu bildirilmektedir. Yaşlılarda azalmış yağsız vücut dokusu ve vücut ağırlığına göre artmış yağ dokusu olarak tanımlanan sarkopenik obezitenin saptanması önemli olmakla birlikte, en iyi saptama kriterine ilişkin ortak bir görüş henüz bulunmamaktadır. Orta derecede ağırlık kaybının yaşlılarda işlevsel kapasite, bağımsızlık ve kronik hastlalıkların yönetimi üzerine olumlu sonuçlar yarattığı bildirilmektedir. Bu grupta ağırlık kaybına yönelik klinik yaklaşımlar içinde, komplikasyon riskinin düşük olması bakımından diyet ve fiziksel aktiviteyi kapsayan yaşam tarzı değişikliği müdahalelerine öncelik verilmesi gerektiği belirtilmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2012-04-15
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Yılmaz D, Rakıcıoğlu N. Yaşlılık Döneminde Obezite. Bes Diy Der [Internet]. 15 Nisan 2012 [a.yer 11 Nisan 2021];40(1):79-7. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/251
Makale Türü
Derleme