Zayıflama Diyeti Uygulayan Bireylerin Başarı Oranları ve Etkileyen Etmenlerin Saptanması

  • Merve Tığlı Reform Beslenme Eğitimi ve Danışmanlık Merkezi, Ankara
  • Hülya Gökmen Özel Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
Anahtar Kelimeler: Obezite, zayıflama diyeti, ağırlık kaybı, ağırlık koruma, beslenme

Öz

Amaç: Bu araştırma, diyetisyen kontrolünde zayıflama diyetine başlayan bireylerin, diyete devam etme durumları, diyeti bırakma nedenleri ve diyet sonrasında vücut ağırlığını koruyanların ve koruyamayanların saptanması ile diyetin başarısına etki eden etmenlerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bireyler ve yöntem: Çalışmaya zayıflama diyeti uygulamak için bir diyetisyene başvuran, sonrasında 5 kg ve üzerinde ağırlık kaybeden, ağırlık kaybından sonra diyeti bırakan ve bu sürecin üzerinden en az bir yıl geçmiş olan 200 birey katılmıştır. Çalışmadaki tüm bireylere uyguladıkları diyet, verdikleri ağırlık, korudukları süre, diyet sırasında ve sonrasında karşılaşılan zorluklar, nedenlerine ait bulguların yer aldığı bir anket uygulanmış ve antropometrik ölçümleri alınmıştır. Bulgular: Vücut ağırlığını ≤1 yıl koruyan bireylerin motivasyonsuzluk nedeniyle (%27.4) diyeti bırakma oranları, ağırlığını >1 yıl koruyan bireylere (%12.4) göre daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Ağırlığını >1 yıl koruyan bireylerin, diyet sonrasında koruma programı alma oranları (%59.0), ağırlığını ≤1 yıl koruyan bireylere göre (%30.5) daha yüksektir (p<0.05). Ağırlığını >1 yıl koruyan bireylerin, diyet sürecinde edindikleri alışkanlıklardan beslenme tarzının tamamen değişmesi (%41.9), ağırlığını ≤1 yıl koruyan bireylerden (%19.0) daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Zayıflama diyeti uygulayan bireylerde, bireyin motivasyonunu sürekli kılarak ve beslenme tarzının tamamen değişmesini sağlayarak kaybedilen ağırlığın korunması sağlanmalıdır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2012-04-15
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Tığlı M, Gökmen Özel H. Zayıflama Diyeti Uygulayan Bireylerin Başarı Oranları ve Etkileyen Etmenlerin Saptanması. Bes Diy Der [Internet]. 15 Nisan 2012 [a.yer 11 Nisan 2021];40(1):22-1. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/245
Makale Türü
Araştırma