Tip 2 Diabetes Mellitus ve Βeta Glukan

Yazarlar

  • Merve Şeyda Karaçil Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Gamze Akbulut Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler:

Tip 2 diabetes mellitus, posa, beta glukan

Özet

Tip 2 diabetes mellitus (DM) en yaygın diyabet türü olup nüfus artışı, yaşlanma, sağlıksız beslenme, obezite ve sekonder yaşam biçimi nedeniyle gittikçe prevelansı artmaktadır. Yeterli ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve normal ağırlığın korunması ile Tip 2 DM önlenebilir veya başlangıç yaşı ertelenebilir. Yapılan epidemiyolojik ve kısa dönemli müdahale çalışmalarında yüksek glisemik yüklü ve düşük tahıl lifi içeren besinleri tüketen bireylerde Tip 2 DM riskinin arttığı gösterilmiş, yüksek posa alımının lipit profili, açlık ve tokluk glisemik kontrollerinde iyileşme ile ilişkili olduğu vurgulanmıştır. Besinlerde doğal olarak bulunanlar diyet posası olarak, besinlere eklenen veya besinlerden izole edilenler ise işlevsel posa olarak sınıflandırılmaktadır. İşlevsel besinler alanında, β-glukan sağlığa olan ilgili potansiyel katkılarından dolayı ilgi kazanmıştır. Çözünür posa β-glukanın insulin ve glukoz düşürücü etkilerini açıklayacak çeşitli mekanizmalar öne sürülmüştür. β-glukanın miktarı ve eklendiği besinin formu glisemik kontrol üzerinde etkili olan etmenlerindendir. Yüksek viskoziteye sahip posa kaynakları (β-glukan) ile bu posa kaynaklarının eklenmiş olduğu ürünlerin tüketiminin, diyabet riskinin potansiyel olarak azaltılmasında ve diyabetik komplikasyonların iyileştirilmesinde etkili olarak, diyabet yönetiminde önemli bir rol oynayabileceği düşünülmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2013-12-15

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Karaçil M Şeyda, Akbulut G. Tip 2 Diabetes Mellitus ve Βeta Glukan. Bes Diy Derg [Internet]. 15 Aralık 2013 [a.yer 15 Ağustos 2022];41(3):242-6. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/234

Sayı

Bölüm

Derleme