Menstrual Döngü Sürecinde Dinlenme Metabolik Hızı, Vücut Bileşimi ve Besin Alımındaki Bireysel Farklılıkların Saptanması

Yazarlar

  • İnci Türkoğlu Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Gülden Pekcan Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler:

Menstrual döngü, dinlenme metabolik hız, besin alımı, antropometrik ölçümler, fiziksel aktivite

Özet

Amaç: Kadınlarda menstrual döngüye bağlı olarak dinlenme metabolik hız (DMH), vücut bileşimi, besin alımı ve fiziksel aktivitede günlük bireysel varyasyonlar hakkında çok az bilgi bulunmaktadır. Bu çalışma bir menstrual döngü boyunca kadınlarda antropometrik ölçümler, dinlenme metabolik hızı, fiziksel aktivite durumu, enerji, besin ögesi ve besin alımındaki değişiklikleri saptamak amacıyla yapılmıştır. Bireyler ve Yöntem: Doğal menstruasyon döngüsüne sahip ve doğum kontrol hapı kullanmayan gönüllü 19-35 yaş arası 30 kadının bir menstrual döngü boyunca döngünün her fazında dinlenme metabolik hızları ölçülmüş, antropometrik ölçümleri yapılmış, üç gün boyunca ileriye dönük 24 saatlik besin tüketim kaydı alınmış ve fiziksel aktivite kaydı ile fiziksel aktivite düzeyleri saptanmıştır. Bulgular: Menstrual döngü boyunca bireylerin vücut ağırlığında, vücut bileşimi ve fiziksel aktivite düzeylerindeki değişimin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur (p>0.05). Dinlenme metabolik hızının ise, ovulasyon fazında (1498±23.91 kkal), folliküler faza(1439±21.92 kkal) kıyasla istatistiksel açıdan anlamlı olarak arttığı (p<0.05) saptanmıştır. Fiziksel aktivite düzeyinin fazlar boyunca istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde değişmediği saptanmıştır (p>0.05). Enerji alımının luteal fazda ovulasyon fazına kıyasla arttığı ancak aradaki farkın anlamlı olmadığı (p>0.05) bulunmuştur. Enerjinin yağdan gelen yüzdesinin folliküler faza kıyasla luteal fazda (p<0.01), karbonhidrat ve proteinden gelen yüzdesinin folliküler faza kıyasla ovulasyon fazında (sırasıyla p<0.01 ve p<0.05) arttığı saptanmıştır. Menstrual döngü boyunca bireysel ortalama varyasyon DMH’nda %13.6±4.03, vücut ağırlığında %0.75±0.62, enerji alımında %12.7±7.76 olarak hesaplanmıştır. Sonuç: Kadınlarda menstrual döngü DMH’ı, enerji ve besin ögesi alımlarını etkilemektedir. DMH’nda ki bireysel varyasyondaki değişiklik ve bunun enerji dengesi üzerine etkisinin gelecekteki çalışmalarla araştırılması gerekmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2013-12-15

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Türkoğlu İnci, Pekcan G. Menstrual Döngü Sürecinde Dinlenme Metabolik Hızı, Vücut Bileşimi ve Besin Alımındaki Bireysel Farklılıkların Saptanması. Bes Diy Derg [Internet]. 15 Aralık 2013 [a.yer 11 Ağustos 2022];41(3):212-20. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/230

Sayı

Bölüm

Araştırma