Obez Kadınlarda Davranışsal Tedavinin Beslenme Davranışına Etkisi

Yazarlar

  • M. Elif Karataş İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İzmir
  • Türkan Günay Dokuz Eylül Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir

Anahtar Kelimeler:

Obezite, davranışsal tedavi, beslenme davranışları

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, obez kadınlara verilen davranışsal tedavinin beslenme davranışına etkisini belirlemektir. Bireyler ve Yöntem: Çalışmada İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi diyet polikliniğine başvuran 30-49 yaş grubu obez (Beden Kütle İndeksi- BKİ≥30 kg/m2) kadınlar araştırma kapsamına alınmıştır. Bu çalışmaya gebelik durumu, fiziksel engeli ve kronik hastalığı olmayan, son 6 ay içinde diyet programı uygulamamış ve zayıflama ilacı kullanmamış, en az ilkokul mezunu olan kadınlar katılmıştır. Örnek büyüklüğü, etki büyüklüğü 0.20, %80 güç ve %95 güven aralığında 188 kişi olarak hesaplanmıştır. Araştırma grubuna davranışsal tedavi 3 ay süre ile uygulanmıştır. Bu tedavi kapsamında, kadınlara vücut ağırlığı kaybına yönelik beslenme eğitimi verilmiş, beslenme programları ayarlanmış, besin tüketimlerini yazmaları için günlük tutmaları istenmiştir. Kadınlara 15 günde bir telefon ile danışmanlık hizmeti verilmiş, ayda bir kontrole gelmeleri istenmiştir. Araştırmanın bağımsız değişkeni davranışsal tedavi, bağımlı değişkenleri bir gündeki öğün sayısı, tüketilen su miktarı, meyve sebze tüketimi, tüketilen ekmek türü ve BKİ’dir. Araştırma 127 kişi ile tamamlanmıştır. Çözümlemede bağımlı gruplarda t testi ve McNemar analizi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma başlangıcında bir günde tüketilen ortalama öğün sayısı 3.00±1.18, su miktarı 6.20±3.34 su bardağı, meyve-sebze miktarı 3.42±1.62 porsiyondur. Tam tahıllı ekmeklerden herhangi birini tüketen kişilerin sayısı 24’dür. BKİ ortalaması 36.21±5.30 kg/m2’dir. Üç ay süren izlem sürecinin sonunda bir günde tüketilen ortalama öğün sayısı 5.46±0.99’a, su miktarı 8.81±2.80 su bardağına, meyve-sebze miktarı da 5.83±1.59 porsiyona yükselmiştir. Tam tahıllı ekmeklerden herhangi birini tüketenlerin oranı artmıştır (n=115). Davranış değişikliği beklenen davranışlarda 3. ayın sonunda başlangıca göre olumlu yönde bir artış ve BKİ’de de anlamlı bir düşüş saptanmıştır. Sonuç: Davranışsal tedavi ile kişilerin beslenme davranışlarında değişim gerçekleşmiştir. Beslenme ve fiziksel aktivite ile ilgili olumlu davranışların kalıcı olmasını ve yaşam tarzı haline gelmesini sağlamak, obezite tedavisinin temelini oluşturmalıdır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2013-12-15

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Karataş ME, Günay T. Obez Kadınlarda Davranışsal Tedavinin Beslenme Davranışına Etkisi. Bes Diy Derg [Internet]. 15 Aralık 2013 [a.yer 15 Ağustos 2022];41(3):194-201. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/228

Sayı

Bölüm

Araştırma