Gelişmiş Bazı Ülkelerin Beslenme Politikalarının Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Aslı Alp Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gazimagosa
  • Can Ergün Bahçeşehir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Beşiktaş, İstanbul

Anahtar Kelimeler:

Beslenme politikası, gelişmiş ülkeler, Dünya Sağlık Örgütü, obezite, kronik hastalık

Özet

Ulusal politikaların belirlenmesi sürecinde, çeşitli hükümet bakanlıkları belirli bir plan döneminde uygulanmak üzere programlar hazırlamaktadırlar. Ulusal politikanın bu yönleri, özellikle bir ülkedeki toplumun beslenme durumunu iyileştirmek üzere tasarlanmışsa bu tür politikalar “beslenme politikası” olarak tanımlanmaktadır. Beslenme politikalarının temel amacı, özellikle düşük gelirli bireylerde, gebelik, bebeklik, laktasyon ve yaşlılık gibi yaşamın kritik dönemlerinde, bireylerin optimal sağlığa ulaşmalarını sağlamak ve besin yetersizlikleriyle beraber kalp-damar hastalıkları, kanser gibi kronik hastalıkları önlemektir. Tüm dünyada insanların beslenme ve yaşam tarzları dramatik şekilde değişikliğe uğradığından ve kronik hastalıkların prevalansı günden güne arttığından birçok ülke besin ve beslenme konusunda ulusal eylem planları ve politikaları geliştirmişlerdir. Bir ülkenin beslenme politikasına sahip olması, politika amaçlarının gerçekleştiği anlamına gelmez. Politika hedeflerinin belirsiz olması politikanın doğru şekilde uygulanamamasına neden olur ya da kaynak veya kapasite yetersizliği nedeniyle hayata geçirilemez. Birçok ülke gelişmiş politikalara sahip olsa bile bu politikaların bazı eksiklikleri vardır. Örneğin, birçok beslenme politikası cinsiyet ve grup farklılıklarını kapsamamakta ve politika ve programlar tasarlanırken evrensel politikalar ile hedeflenen politikaların nasıl birleştirileceği dikkate alınmamaktadır. Böyle olunca günümüzdeki beslenme politikalarının çoğu halk sağlığı uygulamaları ile büyük ölçüde bir uyumsuzluk içindedir. Beslenme politikalarının uygulanmasında ve değerlendirilmesinde daha güçlü bir desteğe gereksinim vardır ve gerçekleştirilmesi planlanan müdahalelerin çevresel yaklaşımları da içermesi gerekmektedir. Beslenme politikaları kapsamında iyi planlanmış müdahale programları ile toplumun beslenme durumu ve sağlığı belirgin bir şekilde iyileştirilebilir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2013-04-15

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Alp A, Ergün C. Gelişmiş Bazı Ülkelerin Beslenme Politikalarının Değerlendirilmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 15 Nisan 2013 [a.yer 17 Haziran 2024];41(1):83-90. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/206

Sayı

Bölüm

Derleme