Epilepsi Hastası Çocuklarda Ketojenik Diyetin Epileptik Nöbet Sayısı Üzerine Etkisi

Yazarlar

  • Bilge Çetin Uzman Diyetisyen
  • Gülden Köksal Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Fatma Çelik Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Meral Topçu Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler:

Epilepsi, ketojenik diyet, nöbet sayısı

Özet

Amaç: Ketojenik diyet (KD), ilaca dirençli epilepsi nöbetlerinde alternatif bir tedavi yöntemi olarak öne sürülen, yüksek yağ, düşük karbonhidrat ve yeterli protein içeriğine sahip bir diyet tedavisidir. Diyetle alınan karbonhidratların sınırlanması ile oluşan ketonların beyinde çeşitli etki mekanizmaları ile epileptik nöbetleri azalttığı düşünülmektedir. Bu çalışma, dirençli epilepsi hastası çocuklarda ketojenik diyetin haftalık nöbet sayısı, vücut ağırlığı ve bazı biyokimyasal bulgular üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür. Bireyler ve Yöntem: Çalışmaya dirençli epilepsi tanısı almış, haftalık nöbet sayısı7≤ olan ve en az 2 antiepileptik ilaç denenmesine rağmen nöbetleri kontrol altına alınamayan 2-18 yaş arası toplam 11 hasta dahil edilmiştir. Çalışma grubundaki 11 hastaya 3 ay süre ile yaş ve ideal ağırlıklarına uygun hazırlanan ketojenik diyet (enerjinin %80’i yağ, %10’u protein, %10’u karbonhidrat) verilmiş, çalışmanın başında ve çalışma süresince hastalardan nöbet kayıtları alınmıştır. Ayrıca diyetin başında ve sonunda hastaların vücut ağırlıkları ve bazı biyokimyasal bulguları alınarak, tedavi sürecinde meydana gelen değişimler değerlendirilmiştir. Bulgular: Üç aylık diyet tedavisi sonunda araştırmaya katılan çocuklarda haftalık ortalama nöbet sayısının yaklaşık %55.0 oranında azaldığı belirlenmiştir (p<0.05). Tedaviye yanıt veren hasta sıklığı (nöbetlerde ≤%50 düşüş) %45.5 olarak saptanırken, iki çocukta (%18.2) nöbetlerin tamamen kesildiği gözlenmiştir. Vücut ağırlığındaki değişim incelendiğinde 3 aylık diyet tedavisinden sonra çocuklarda yaklaşık %7.0 oranında bir ağırlık kaybı olduğu saptanmıştır (p<0.05). Son olarak, 3aylık tedavi sonunda, diyet öncesi döneme göre total kolesterol (%12.5), LDL-kolesterol (%8.0) ve trigliserit (%16.6) düzeylerinin anlamlı olarak arttığı, AST (-%10.7), serum kalsiyum (-%6.9), serum albümin (-%10.5) ve hemoglobin (-%2.1) düzeylerinin ise anlamlı olarak azaldığı saptanmıştır (p<0.05). Sonuç: Bu çalışmadaki bulgular dirençli epilepsi hastası çocuklarda ketojenik diyetin nöbet sıklığının azaltılmasında etkili olduğunu desteklemektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2013-04-15

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Çetin B, Köksal G, Çelik F, Topçu M. Epilepsi Hastası Çocuklarda Ketojenik Diyetin Epileptik Nöbet Sayısı Üzerine Etkisi. Bes Diy Derg [Internet]. 15 Nisan 2013 [a.yer 29 Kasım 2023];41(1):27-34. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/199

Sayı

Bölüm

Araştırma